Problemen med hot, hat och våld ökar och leder inte bara till konsekvenser för den enskilde utan även för vanliga invånare och samhället i stort, enligt SKR.

Även i en undersökning från Läkarförbundet pekas hat och hot från patienter ut som ett problem – inte minst för yngre läkare och läkare verksamma inom psykiatri och akutsjukvård.

Nu ber SKR regeringen att agera. En »task force« i regeringskansliet, liknande Välfärdskommissionen, efterfrågas för att ta tag i arbetet.

– Vi måste kraftsamla mot det hot, hat och våld som välfärdens medarbetare och förtroendevalda utsätts för. Nu vill vi att regeringen tar taktpinnen och skyndar på ett antal åtgärder som krävs för att kommuner och regioner bättre ska kunna trygga arbetsmiljön, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och regioner, SKR, i ett pressmeddelande.

I en hemställan till regeringen föreslår SKR flera åtgärder. En del är kända sedan tidigare, andra berör utredningar som behöver tillsättas enligt SKR eller efterfrågade förändringar i regeringens myndighetsstyrning.

Det handlar bland annat om att se över lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som står som avsändare vid polisanmälan, stärkt straffrättsligt skydd för personal inom samhällsnyttiga funktioner och att säkra tillgången till kvalificerade tolkar.

– Hot och våld kommer aldrig accepteras. Ingen anställd eller förtroendevald i välfärden ska behöva bli utsatt för hot, hat eller våld. Jag hoppas att vi, tillsammans med regeringen och fackliga organisationer, kan arbeta tillsammans för att säkerställa det, säger Peter Danielsson i pressmeddelandet.

Läs också:
Lagskärpning föreslås för hot och våld mot sjukvårdspersonal
Regeringen föreslår straff för »sabotage mot blåljusverksamhet«