Läkartidningen har nyligen berättat om Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna, som i december förra året dömdes för olaga intrång vid en klimataktion som han deltog i innan han blev smittskyddsläkare. Efter händelsen bad Region Dalarna honom lämna sin tjänst, men Gustav Backlund vägrade. Förhandlingar har den senaste tiden pågått mellan Läkarförbundet och regionen.

Både Gustav Backlund och hans fackliga ombud, Daniel Svedin från Dalarnas läkarförening, har beskrivit det som en principfråga.

– Folk ska inte behöva vara rädda för att det ska få konsekvenser för deras jobb om de engagerar sig i viktiga frågor, sa Gustav Backlund till Läkartidningen i tisdags.

Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare i Dalarna. Foto: Privat

Nu har Gustav Backlund fått en ursäkt från regiondirektören Karin Stikå Mjöberg – och ett erbjudande om nytt jobb.

»Det känns bra att de har bett om ursäkt för hur processen har varit. I övrigt kan jag inte säga så mycket innan vi har hunnit kolla närmare på vad erbjudandet innebär«, skriver han i ett sms till Läkartidningen.

Enligt Gustav Backlund är frågan komplicerad och jurister behöver granska erbjudandet innan han bestämmer sig för hur han ska göra. Hans förhoppning är dock att kunna jobba kvar i sin nuvarande roll.

Så verkar det dock inte bli.

– Avtalet säger att Gustav Backlund inte är smittskyddsläkare, säger Karin Stikå Mjöberg till P4 Dalarna.

Fallet har väckt mycket känslor och starkt engagemang. Inte minst bland andra läkare.

– Jag tycker att Gustav är fantastiskt modig som gör detta. Jag tror att det är viktigt att personer som exempelvis läkare, som ändå har en viktig ställning i samhället, tydligt tar ställning, säger miljöpartisten Fredrik Ängdervik som liksom Gustav Backlund är engagerad i miljörörelsen Extinction rebellion och dömdes vid samma klimataktion.

Han ger Sveriges läkarförbund beröm för att ha ställt sig bakom Gustav Backlund på ett »föredömligt vis«. Men det är inte alltid så, enligt Fredrik Ängdervik. Tvärtom är det relativt vanligt att klimataktivister ifrågasätts av arbetsgivare, får sämre möjlighet till karriär eller blir uppmanade att säga upp sig.

– Gustav är inte den första som hamnar i en sådan sits. Men han är den första som har valt att vara publik med det.

Fredrik Ängdervik beskriver en tystnadskultur inom myndighetsvärlden som gör att anställda inte vågar engagera sig offentligt för klimatet.

– Det är lite tabu att prata om att man är klimataktivist eller diskutera de här frågorna.

Han ser det som ett hot mot yttrandefriheten och demokratin.

Apropå Gustav Backlunds fall har han därför, tillsammans med sin fru Annelie, skrivit ett öppet brev till landets fackförbund som publicerats i tidningen Syre. Brevet har skrivits under av drygt 300 personer – varav många hälso- och sjukvårdsanställda.

I brevet uppmanas fackförbunden att stötta sina klimatengagerade medlemmar bättre, men även själva ta en mer aktiv roll för att ställa om samhället för att minska påverkningarna av klimatförändringarna: »Det är på tiden att fackförbunden tydligt sluter upp bakom människor som engagerar sig för vår tids största ödesfrågor, nämligen hotet mot den biologiska mångfalden och klimatkrisen«, skriver paret.

Facken behöver engagera sig i klimatkrisen både moraliskt och arbetsrättsligt, menar Fredrik Ängdervik som ber dem komma ihåg sina egna rötter.

– Utan civil olydnad hade vi inte haft någon fackrörelse. Den är ju sprungen ur civil olydnad.

Läkarförbundet centralt är fåordigt om Gustav Backlunds fall.

»Vi behandlar alla medlemmar i enlighet med Sveriges läkarförbunds rättshjälpspolicy. Nu har vi ett pågående ärende och kan bekräfta att vi företräder medlemmen genom Dalarnas lokalförening«, säger Läkarförbundets chefsjurist Alexander Kuzmicki i ett uttalande.