Ett nationellt kunskapscentrum för postcovid har efterfrågats från flera håll. Enligt en tidigare undersökning genomförd av patientföreningen Svenska covidföreningen finns det en majoritet i riksdagen för ett statligt kunskapscentrum, vilket Läkartidningen tidigare har rapporterat om.

Nu uttalar sig även Jacob Forssmed (KD), socialminister, positivt i frågan i Ekot.

– Att vi behöver samla ihop kunskapen på ett bra sätt och se till att den sprids i vården, tycker jag är uppenbart, säger Jacob Forssmed till Ekot.

Postcovidvården ser olika ut i olika regioner, vilket Läkartidningens kartläggning från mars 2022 också tydligt har visat. Nio regioner saknade då särskilda covidmottagningar medan tolv regioner hade en eller flera sådana. Skillnaderna runt om i landet är ett av Svenska covidföreningens främsta argument för att nationellt centrum.

– Ska 21 regioner följa det här på var sitt håll, riskerar det att bli ojämlik vård – man satsar olika mycket i olika regioner. Vi behöver en nationell hub för kunskapsbyggande och kunskapsspridning, säger Emma Moderato, vice ordförande i Svenska covidföreningen.

Behoven av postcovidvård kommer med all sannolikhet att kvarstå. Enligt en större nederländsk studie riskerar var åttonde person som drabbats av covid att få ett eller flera kvardröjande symptom.

Läs också:

Riksdagsmajoritet för statligt kunskapscenter för postcovid
Studie: Långvariga symtom hos var åttonde person med covid-19