En 14-åring som led av svår ätstörning och var utåtagerande vårdades under en längre period inom barn- ungdomspsykiatrin i Region Västmanland. När personalbrist uppstod och man inte längre kunde vårda patienten där försökte regionen upprepade gånger få någon annan bup-enhet i landet att ta emot tonåringen, utan att lyckas, enligt en lex Maria-anmälan. Lösningen blev då att placera patienten på en avdelad enhet inom vuxenklinikens psykiatriska intensivvårdsavdelning, med delat läkaransvar mellan vuxen- och barnpsykiatrin. Men kort efter placeringen på vuxenpsykiatrin gick platsen till en vuxen patient med behov av akuta tvångsåtgärder. Tonåringen fick därför under några dagar vård inom den vanliga vuxenpsykiatrin. Vistelsen »beskrevs som skrämmande för individen«, enligt regionen, som konstaterar att en allvarlig vårdskada därmed har uppstått.

Några månader därpå tog 14-åringen sitt liv i hemmet. Regionen betonar dock att hen under sin tid inom barnpsykiatrin varit föremål för ett mycket stort antal tvångsåtgärder med »massiva insatser« för att få bukt på det svåra tillståndet. Bortsett från perioden då 14-åringen vårdades tillsammans med vuxna har hen fått vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, menar regionen.

Regionens chefläkare Fredrik Åberg säger till P4 Västmanland att det är omöjligt att svara på om annan vård hade kunnat leda till en annan utgång för patienten.

– Den här händelsen har vi utrett och det man kan konstatera är att personalen inom både barn- och vuxenpsykiatrin verkligen har ansträngt sig och gjort mycket stora insatser, men man har inte kunnat tillgodose resursbehoven som har funnits.