Svante Norgren, chef för tema barn på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Danish Saroee/Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Vi har en grupp duktiga kliniker som är väldigt viktiga för att vi ska lyckas ta universitetssjukvården till en ny nivå och som vi vill lyfta. Det gäller att vara en attraktiv arbetsgivare för den här gruppen nyckelmedarbetare. Men det här är inte i första hand en belöning för uppnådd kompetens utan en satsning för att driva sjukvården framåt. Jag tror att universitetssjukhusöverläkarna dels kommer att stärka vidareutbildningen efter specialistkompetens, dels driva på utvecklingen och implementeringen av ny kunskap.

Fokus för den här rollen ska ligga på att handleda andra specialistläkare i deras vidareutbildning. Men det är väl inte per automatik så att den som är en duktig kliniker är en duktig handledare?

– Nej, men det är inte antingen eller. De här medarbetarna ska vara duktiga på allting. De ska vara erfarna kliniker, men också forskningsmeriterade och aktiva i hela vårt uppdrag.

Söker man uppdraget själv eller blir man headhuntad?

– Det är verksamhetscheferna som nominerar läkare. Därefter finns det ett sjukhusövergripande råd som tittar på ansökningarna och kommer med rekommendationer till sjukhusdirektören, som i sin tur fattar beslut. Uppdraget gäller i två år, men kan förlängas.

Vad kommer uppdraget innebära lönemässigt?

– Det blir ett tillägg på 7 000 kronor i månaden.

Hur många universitetssjukhusöverläkare tror du att det kommer att röra sig om?

– Jag kan tänka mig att det blir ett par per tema eller verksamhet till att börja med, men jag kan inte säga något antal.

Har ni sneglat något på Sahlgrenska i Göteborg som har universitetssjukhusöverläkare sedan tidigare?

– Jag kände inte till det, men jag är inte förvånad. Universitetssjukhus brottas ju med samma utmaningar och ser samma möjligheter.

Man blir nästan andfådd av att säga »universitetssjukhusöverläkare«. Ni funderade inte på en kortare titel?

– Visst, det är ett långt ord, men det beskriver vad det är – en speciell roll, funktion och kompetens. Det är en väldig kompetens som efterfrågas, man ska vara forskningsaktiv och docent och dessutom en skicklig kliniker och en god medarbetare i vårt tredelade uppdrag. Det är en ganska svår hatt att fylla.

Det låter som att det är universalgenier ni är ute efter?

– Ja, men vi har sådana och det är just dem vi vill lyfta fram och satsa på.

Läs också:
Nya karriärvägar gav ökad motivation