Smärtlindring hör till en av de mindre specialiteterna i sjukvården. Det innebär en fragmenterad utbildning hos olika vårdgivare för blivande specialister inom området. Region Stockholm får nu en studierektor med ansvar för ST-utbildningen i smärtlindring, knuten till Karolinska universitetssjukhuset.

Karl-Fredrik Sjölund. Foto: Region Stockholm.

– Vi har läkare som kontaktar oss som säger att de har bristfällig utbildning i smärtlindring och frågar efter möjligheter att utbilda sig. Det har varit svårt att ge råd vart de ska vända sig för det har inte funnits en utbildning i regionen. Samtidigt har vi brist på specialister, säger Region Stockholms nya studierektor Karl-Fredrik Sjölund, överläkare på Karolinska universitetssjukhuset, i ett pressmeddelande.

Som specialitet är smärta relativt outvecklad, enligt Karl-Fredrik Sjölund, och menar att den ofta ses som ett symtom på ett underliggande medicinskt problem, men att det sällan görs en bedömning av själva smärtan i sig.

– Smärtan måste också bedömas. Sedan ska man basera behandlingen av själva smärtan på den bedömningen. Vi är inte speciellt bra på att hantera smärtor inom vården. Det beror bland annat på att vi inte kan mäta smärta och därmed är det svårt att få resultat som kan jämföras, säger Karl-Fredrik Sjölund.

Den nyinrättade studierektorstjänsten är alltså knuten till Karolinska universitetssjukhuset. På Karolinska är smärtvården en del av Perioperativ medicin och intensivvård, PMI, där man samlat anestesin, operation och intensivvården under en funktion.

– Det är en fördel att vi är en del av PMI för de har en fungerande ST-utbildning och det ger mig goda möjligheter att lära mig hur de har tänkt kring utbildningens struktur och innehåll, säger Karl-Fredrik Sjölund.

Det är hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm som utsett den nya studierektorn i smärtlindring.