Tvångsvården ska ges samordnat och vara del av en sammanhållen och personcenterad vårdkedja, sa Anders Printz, särskild utredare på en pressträff i dag, tisdag. Statens institutionsstyrelse ska alltså enligt förslaget inte längre bedriva tvångsvård och LVM (lagen om vård av missbrukare) föreslås upphöra.

– Vi vill reglera tvångsvården i LPT. Det ska också alltid övervägas om personen behöver integrerade insatser från den samlade vården, sa Anders Printz.

De flesta stora reformförslag, som att regionerna föreslås få ett större ansvar för alla typer av psykiatriska behandlingar, är redan kända sedan delbetänkandet publicerades i slutet av år 2021, som Läkartidningen tidigare rapporterat om. Anders Printz, har tillsammans med sina utredarkollegor också publicerat utredningens fem huvudpunkter i en artikel på DN debatt i dag.

Den viktigaste reformen på agendan i dag var alltså förslagen om tvångsvården. Utredningen föreslår en särskild kommission under Socialstyrelsen för att säkerställa att tvångsvården sker på rättssäkert och jämlikt sätt.

– Det behövs ett nationellt ansvar för tvångsvården. Vi behöver veta vilka tvångsåtgärder som vidtas, kunna jämföra dem över regionerna och åren. Vi behöver stödja rättssäkerheten, och veta hur man arbetar med att minska tvångsåtgärderna, sa Anders Printz.

Enligt utredningen föreslås regionerna även ta ett ökat ansvar för omhändertagna berusade personer, om dessa inte bedöms utgöra en säkerhetsrisk.

För att regionerna ska kunna hantera den omfattande reformen föreslås den äga rum under en femårsperiod. Regionerna bedöms behöva 1,5 miljarder kronor i tillskott för att kunna hantera den ökade mängden patienter. Resurserna ska, enligt förslaget, tillföras både från kommuner och staten, förklarade Anders Printz.

– Vi har räknat ut att det kommer att bli samhällsekonomiskt lönsamt att arbeta på det här sättet, sa han.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) betonade båda två att samsjuklighetsutredningen tillsattes 2018 av en enig riksdag, som ville ha en reform inom detta område.

– Det här är en grupp som har fallit mellan stolarna. Det är verkligen glädjande att det nu finns ett bra underlag att gå vidare med och göra viktiga åtgärder ifrån, för att förbättra den här gruppens situation, sa Camilla Waltersson Grönvall på pressträffen efter att hon hade tagit emot utredningen.

Utredningens slutbetänkande ska nu gå på remiss innan regeringen senare fattar beslut om förslagen.