I december startade DO en utredning efter en anmälan från en patient som följde med sin mamma till ett besök på vårdcentralen. Vid besöket ska läkaren ha sagt att de båda kvinnorna förmodligen hade D-vitaminbrist eftersom de bar slöja och bara visade ansikte och händer, och därför behövde ett kosttillskott.

Dottern upplevde dock kommentaren som en personlig, och kränkande, åsikt kopplad till kvinnornas muslimska tro. Hon skrev i sin anmälan att läkaren gett uttryck för personliga åsikter, om än indirekt: det verkade som att läkaren menade att de både kvinnorna var förtryckta. Läkaren ska bland annat ha sagt att »antingen tar ni kosttillskott av D-vitamin eller så gör ni som kvinnorna i Iran«.

Nu i januari har regionjuristerna inkommit med ett svar till DO. Där skriver de att läkaren inte uttryckt någon personlig åsikt utan bara gett medicinskt relevant information. Hälso- och sjukvårdsnämnden anser alltså inte att anmälaren utsatts för diskriminering. I regionens svar påtalas också att patienterna erbjudits D-vitamin på recept, vilket vore fördelaktigt för patienten gentemot att köpa utan recept.

Regionen skriver dock att »i efterhand konstateras att informationen har lämnats på ett sätt som anmälaren uppfattat som kränkande, vilket givetvis är beklagligt«. Man skriver också att läkaren saknade insikt om att hens bemötande kunde uppfattas på ett diskriminerande sätt.

Vårdcentralen har också skickat en ursäkt till patienten i fråga. Vårdcentralens chef skriver att man verkligen beklagar det sätt som informationen har framförts på, och att det inte var läkarens mening att såra någon.

Läs även:
Kommentar om slöja blir DO-fall