I flera veckor har Region Värmland befunnit sig i förstärkningsläge, steg två på den tregradiga skalan av beredskapslägen. Bakgrunden är den höga smittspridningen av olika virus i kombination med många sjuka medarbetare. De senaste dagarna har problemen vuxit ytterligare i omfång då sjukfrånvaron ökat, enligt ett pressmeddelande från regionen.

Under nyårsdagen inträffade dessutom en bussolycka i Stöllet i norra Värmland, vilket innebar en tillfällig extra arbetsbörda för personalen på sjukhuset i Torsby. Runt tio lindrigt skadade ungdomar fördes till sjukhuset, som även fungerade som uppsamlingsplats för ett trettiotal oskadda men chockade busspassagerare.

– Det var en början på året som vi inte hade önskat oss och det är klart att det innebar ett stresstest för ett så litet sjukhus. Men det gick jättesmidigt och vi jobbade undan allt på några timmar. Bussolyckan har inte på något sätt försämrat läget i vården, säger Bengt Hansske, överläkare och verksamhetschef för kirurgen, ortopeden och anestesiologen i Torsby.

Strax före nyår sa regionens medicinskt ledningsansvarige, Göran Karlström, att man haft »en av de jobbigaste dagarna någonsin«. Bengt Hansske uttrycker sig annorlunda.

– Som överallt kämpar vi mot sjuksköterskebrist och för att hålla vårdplatser öppna, och vi balanserar hela tiden på gränsen. Jag har varit verksamhetschef sedan i januari 2020 och sedan mars det året har vi haft det ansträngt konstant, på grund av corona och vårdplatsläget. Men jag kan inte säga att det är sämre än någonsin – däremot har det inte funnit någon enda period där man kan luta sig tillbaka. Vi försöker hela tiden släcka bränder. Det ansträngda läget har snarare blivit ett normalläge, säger han.

En ny presskonferens är inplanerad till tisdagen, men redan nu har regionen aviserat en förändring för att minska personalbristen. En rekryteringsbonus ska införas på prov och anställda inom vården som tipsar vänner om lediga tjänster eller arbetsplatser ska kunna få 20 000 kronor som tack.

– Vi har stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen till hälso- och sjukvården. Vi tar till alla verktyg vi kan för att få fler kollegor, säger Katarina Sigurdsson, HR-chef för hälso- och sjukvården, i ett pressmeddelande.

Initiativet välkomnas av Bengt Hansske.

– Jag tycker att det är väl värt att göra allt man kan för att regionen ska bli en attraktiv arbetsgivare. Om det kommer att hjälpa på sikt återstår att se, men det är absolut värt att prova.

Läs också: 

Region Värmland ber om hjälp: »En av de jobbigaste dagarna någonsin«