Den bekräftade dödssiffran efter jordbävningskatastrofen i Turkiet och Syrien har nu passerat 17 000 personer, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och siffran väntas stiga ytterligare. Johan von Schreeb, som är på plats i Adana i Turkiet, säger till Sveriges Radio att så många som 50 000 personer kan vara skadade och behöver vård och att det är dit räddningsinsatserna nu riktas.

– Sjukhus har kollapsat och man måste även ordna så att kvinnor kan föda barn på säkert sätt, men framför allt att alla som är helt utan skydd och inte har någonstans att ta vägen får någonstans att sova där det är varmt och där de får tillgång till rent vatten.

Johan von Schreeb. Foto: Martin Stenmark.

Med drygt tre dygn sedan katastrofen skiftar nu räddningsarbetet karaktär. I stället för att leta efter överlevande i rasmassorna riktas fokus mot att ta hand om skadade. Den stora utmaningen, enligt Johan von Schreeb, är att samordna insatserna och säkerställa att hjälpen når fram till de behövande. Många av de skadade har till exempel benbrott och behöver sjukhusvård.

– Vi vet från jordbävningar att 70 procent av skadorna är benbrott, fram för allt från underben och lårben. Lårbensbrott är ju en väldigt allvarlig skada som kräver avancerad vård och man sätter nu upp fältsjukhus som kan klarar av att göra det här på ett sterilt och bra sätt, säger han till Sveriges Radio.

Johanna Lönn är akutsjuksköterska och på plats i Damaskus i Syrien där hon arbetar som hälsorådgivare för Röda Korset. I ett mejlsvar till Läkartidningen beskriver även hon hur det medicinska behovet har ändrats och att man nu prioriterar att ta hand om skadade framför att hitta överlevande.

– En stor del handlar om att ge psykosocialt stöd och vi ger psykologisk första hjälpen till både de drabbade och till volontärerna, skriver hon.

Johanna Lönn. Foto: Röda Korset

Det finns också en oro för kolera. Syrien har ett pågående kolerautbrott i hela landet och med skadade vattenledningar och många människor som trängs på en liten yta är oron stor att antalet fall kommer att öka igen, säger Johanna Lönn.

– Även att kunna fortsätta behandlingen av icke-smittsamma sjukdomar är en prioritet. Många blev av med sina diabetes- eller blodtrycksmediciner när deras hus rasade.

Tillsammans med Röda Korsets systerförening i Syrien, Röda Halvmånen, arbetar Johanna Lönn med att koordinera resurserna till de volontärer som arbetar med räddningsinsatser. Bland annat har mobila hälsoteam åkt från sina vanliga stationeringsorter till de drabbade områdena för att hjälpa till.

– Varm mat delas ut, 40 ambulanser rullar och sjukhusen har ställt om och tar emot skadade, skriver Johanna Lönn.

Men till skillnad från i Turkiet tycks den internationella hjälpen till Syrien dröja. För Sveriges Radio berättar Johan von Schreeb att Syrien är lite av »laglöst territorium« vilket gör att få internationella organisationer vill åka dit och att befolkningen där därför får sätta sitt hopp till syriska frivilligorganisationer.