38 läkare fick beslut om prövotid av HSAN under förra året. Det är en långt högre siffra än under tidigare år (se grafik nedan).

Anledningen till varför just läkarnas prövotid har ökat framgår inte specifikt av nämndens årsrapport. Men sammantaget för legitimationsyrkena som berörs, alltså sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, tandläkare och övriga, handlar ökningen om »oskicklighet, brott som begåtts eller sjukdom som påverkar yrkesutövandet«.

En annan siffra som sticker ut i årsrapporten, är att antalet ärenden som kommer från Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, har minskat stort. 225 ärenden anmäldes av Ivo under år 2021 och motsvarande siffra år 2022 är enbart 157.

– Att antalet anmälningar från IVO minskar något beror på flera olika faktorer. Det handlar om myndighetens resursfördelning och pågående utredningars omfattning. Det ökade antalet beslutade prövotider kan bero på en hög nivå av antal anmälningar till HSAN under föregående år, skriver Adam Alfredsson, presschef på Ivo i en kommentar till Läkartidningen.

Antalet återkallade läkarlegitimationer har också ökat, vilket Läkartidningen nyligen rapporterat om. De vanligaste orsakerna för indragna legitimationer var »uppenbar olämplighet« tätt följt av »grov oskicklighet« och »allvarligt brott«.

Läs mer:
Ökning av antalet återkallade legitimationer – för sjätte året
Rekordmånga läkare förlorade sin legitimation förra året
Oskicklighet vanligaste skälet till indragna legitimationer