I början av december förra året lämnade skyddsombuden för Vårdförbundet och Läkarförbundet vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna in en 6:6a-anmälan om bristande arbetsmiljö på barnakuten till Arbetsmiljöverket.

I anmälan beskrevs en mycket pressad situation och anmälarna påtalade bland annat bristen på personal, främst sjuksköterskor, hög arbetsbelastning med bristande återhämtning samt brist på vårdplatser. Som Läkartidningen då rapporterade delade arbetsgivaren till stor del fackens bild av situationen på arbetsplatsen och hade tagit fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen. Åtgärderna var emellertid inte tillräckliga enligt facken, som alltså anmälde sjukhuset enligt 6:6a till Arbetsmiljöverket.

Efter att ha granskat anmälan och genomfört en inspektion på arbetsplatsen meddelar nu Arbetsmiljöverket att myndigheten bedömer att det finns brister i arbetsmiljön på Astrid Lindgrens barnsjukhus »som kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig«. Det framgår av en så kallad underrättelse från Arbetsmiljöverket, där myndigheten även beskriver de krav som den överväger att ställa på arbetsgivaren efter fackens anmälan.

Det handlar om att arbetsgivaren senast den 14 april måste komplettera sin handlingsplan med långsiktiga åtgärder för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på barnakuten i Solna. Man ska också ange när åtgärder, både på kort och lång sikt, ska vara genomförda och när resultatet av genomförda åtgärder ska kontrolleras.

Är det tillräckligt för att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen på barnakuten?

– Våra krav bygger på de begärda åtgärder som skyddsombuden har gjort och i det här fallet har skyddsombuden begärt en handlingsplan med tidssatta åtgärder. När vi konstaterar att det finns en handlingsplan, men att den är inte är tidssatt, då bifaller vi skyddsombuden på grund av att det saknas, säger Annika Gladh inspektör på Arbetsmiljöverket.

Vad gäller 6:6a-anmälningar är Arbetsmiljöverket begränsade till det skyddsombuden begär, förklarar Annika Gladh, men påtalar att myndigheten under våren inlett ett nationellt tillsynsprojekt av alla akutsjukhus.

– Då tittar vi utifrån de brister vi kan konstatera och är inte begränsade av vad som begärts i en 6:6a-anmälan.

Astrid Lindgrens barnsjukhus har nu fram till och med den 28 februari på sig att lämna synpunkter på Arbetsmiljöverkets krav. Först efter det kommer myndigheten att fatta formellt beslut om kraven, som kommer vidhäftas med ett vite om de inte uppfylls inom angiven tidsram.

Malin Ryd Rinder, verksamhetschef barnakutsjukvård vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, skriver i en mejlsvar till Läkartidningen att återkopplingen från Arbetsmiljöverket gäller handlingsplanen för en planerad ombyggnation av barnakuten. En förstudie för ombyggnationen skickades enligt Malin Ryd Rinder in i början av december och nu ska beslut fattas om bland annat budget.

– Tidslinje och beslut för den här delen av processen ligger utanför vårt mandat. Nu hoppas vi på progress och framgång i denna viktiga fråga och vi kommer självfallet göra en tydlig plan för både genomförande och utvärdering när vi vet om vi får OK på att genomföra de förändringar vi önskar göra och anser nödvändiga, skriver Malin Ryd Rinder.

Texten är uppdaterad 16/2 med kommentar från Karolinska universitetssjukhuset.

Läs även:
Skyddsombud 6:6a-anmäler akuten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Arbetsmiljöverket varnar för fler viten: »Tror att det kan bli en hel del«