– När vi är bakjour och primärjour är det otroligt viktigt att vi har tillgång till lediga jourrum för att få möjlighet till vila och återhämtning under tuffa arbetspass. Det låter egentligen som en självklarhet, men det verkar inte sjukhusledningen tycka, säger Marie Keillar, barnläkare på Näl, till tidningen Sjukhusläkaren.

2020 fattade sjukhusledningen beslutet att ändra organisationen för jourrummen. Rummen blev en resurs för hela sjukhuset, vilket också innebar att barnkliniken blev av med egna jourrum. Nu måste jourrummen bokas direkt på en skärm utanför rummen och kan inte bokas i förväg. Det blir logistiskt svårt för barnläkarna, vars klinik ligger en bit bort. Resultatet blir att de ibland står utan rum och måste övernatta på en brits i ett patientrum.

Johan Klaar, specialistläkare och huvudskyddsombud i NU-sjukvården, menar att det finns vissa poänger med nyordningen från 2020: medan några kliniker blev av med sina jourrum, fick vissa beredskapslinjer och jourlinjer tillgång till rum, vilket de inte tidigare haft. Men han påpekar att det är oacceptabelt att det inte finns tillräckligt med rum, och han påpekar att beslutet inte var ordentligt förankrat bland medarbetarna.

– Det är dessutom viktigt att beslutet följs upp så att rummen verkligen används av läkare i jour och inte av andra. Vi har lyft frågan och skrivit avvikelser till sjukhusledningen, säger han till Sjukhusläkaren.

Johan Ernelin, enhetschef för NU-sjukvårdens utvecklings- och planeringsenhet och som gjort den utredning som legat bakom förändringen, säger också till tidningen att det inte är acceptabelt att läkare sover på britsar.

– Då flera av avvikelserna har en bakgrund i att reglerna inte följs för hur rummen kan bokas, och vad de får användas till, kommer vi under våren att ge riktad information till den berörda läkargruppen och deras chefer, säger han och påpekar att han gärna bokar ett möte med de berörda läkarna.

Efter artikeln säger sjukhusdirektören Björn Järbur i Sveriges Radio P4 Väst att som »ett första steg« utökas antalet bokningsbara rum med ett.