Michael Pomerance, relativt nybliven vd på Cerner Sverige AB, flyttade till Sverige och Helsingborg tidigt förra våren med anledning av det omfattande arbetet med att införa vårdinformationssystemet »Cerner Millennium« i Skåne och Västra Götaland (VGR). På så sätt etablerade företaget en av sina nyckelpersoner i Norden.

– Jag och företaget bestämde att det var bäst att jag flyttade hit och i stort antog rollen som general manager, som tillägg till den övergripande roll jag har i andra länder, säger Michael Pomerance, vars engelska titlar är vice president och regional general manager.

Han berättar hur han sin första dag fick stifta närmare bekantskap med sjukvården än han planerat. Under flytten skar han nämligen upp handen och fick åka till akuten i Helsingborg, som han vill påpeka gjorde ett mycket bra jobb.

Men när han senare skulle göra ett uppföljande besök på vårdcentralen, såg han ett av problemen som Region Skåne nu vill komma till rätta med genom bytet av vårdinformationssystem.

– När jag kom till vårdcentralen hade de ingen information om vad som hänt på sjukhuset. Och när jag hade ett återbesök på sjukhuset, visste de inte vad som hänt i primärvården. Så det blev väldigt tydligt för mig att det vi försöker göra här, är att dela information mellan alla vårdutövare.

Michael Pomerance flytt till Sverige pekar också på hur betydelsefull affären med Skåne och Västra Götaland är för Cerner, eller Oracle Cerner som företaget heter efter mjukvarugiganten Oracles köp av Cerner förra året.

Michael Pomerance har under en längre tid arbetat med införandet av företagets system i Mellanöstern, och för Cerners del är Norden nästa stora marknad. Tekniskt sett är man dock redan närvarande, eftersom företaget köpt till sig systemet Melior som används i vissa svenska regioner.

Han säger att det Skåne och Västra Götaland försöker göra, att införa ett system för hela vården, liknar det man gjort i Mellanöstern. Men det finns en väsentlig skillnad: juridiken. Lagar kring personlig integritet och data är betydligt hårdare i Sverige.

– Vårt system (Millennium) var designat för att dela all information mellan alla vårdgivare, oavsett vilken enhet läkaren eller sjuksköterskan arbetade i. I de flesta länder är det okej och det antas att om du är en legitimerad läkare så är du är smart nog att veta vilken information du bör och inte bör leta upp, säger han och fortsätter:

– Men integritetslagarna i Sverige säger att »vi litar på människor, men inte mycket – det vore bra om ni kunde gömma informationen och låta andra göra aktiva val att hämta den eller skaffa patientens medgivande«. Så vi har till väldigt stor del fokuserat på den aspekten sedan vi började 2018.

Cerner beräknar att det så här långt har gått åt tre gånger så mycket tid på införandet av Millennium i Sverige som man först räknat med. Och det har lett till förseningar och »negativa rubriker«, påpekar Michael Pomerance. Han tror att både företaget och deras klienter Skåne och VGR underskattade vilken effekt svensk integritetsskyddslagstiftning skulle ha.

Togs ni på sängen?

– Vi var medvetna om lagen. Men Millennium finns i 28 länder. Alla vill skydda information, men där har hälso- och sjukvård en särställning och störs inte så mycket av juridiken, säger Michael Pomerance.

Han berättar att för några år sedan, när avtalen med Skåne och VGR slöts, trodde ansvariga i regionerna att den svenska lagstiftningen var på väg att uppdateras och möjliggöra en något mer liberal hantering av data i sjukvården. Enligt Michael Pomerance fanns initialt också en vilja hos regionerna att utmana lagstiftningen och tron att det skulle gå relativt fort att anpassa systemet efter svensk lag. Så har det inte riktigt blivit.

Michael Pomerance menar att det svenska exemplet dock är en nyttig lektion för Cerner.

– Vi kunde ha tagit betalt för den extra arbetstiden som vi inte hade förväntat oss. Men det har vi inte. Vi tror att lektionen vi lärt oss här är viktig för oss som företag.

Förseningarna av införandet skapade spänningar mellan Cerner och regionerna. I februari förra året anklagade VGR företaget för avtalsbrott både på grund av förseningarna och att Cerner inte kunde utlova full funktionalitet från start, och krävde ekonomisk ersättning. Kort därefter ställde Region Skåne ett liknande krav.

Känner ni att kritiken mot Cerner var orättvis?

– Vi satte ju faktiskt också schemat. Så även om jag skulle vilja säga »det är inte vårt fel«, orsakade även vi den här situationen. Även om våra klienter sa att de skulle utmana lagstiftningen är det viktigt att vi tar vårt ansvar. Vi skulle ha stått emot klienterna lite tydligare, säger Michael Pomerance och åsyftar samtal mellan parterna om hur lång tid ett införande skulle ta.

En av de större frågorna kring data och integritet har handlat om amerikansk lagstiftning. I teorin skulle amerikanska myndigheter kunna begära data från system som driftas av amerikanska företag, även om servrarna till exempel står i Sverige.

Som Läkartidningen berättat i tidigare artiklar, tror både Cerner och regionerna att de löst de mest kritiska frågorna: VGR sköter driften själva, och Skånes servrar står i Stockholm där driften sköts av Cerner Sverige, alltså juridiskt sett ett svenskt bolag, även om det ligger under ett amerikanskt.

– Vi behöver inte följa allt som den amerikanska staten säger bara för att Oracle Cerner är ett amerikanskt bolag. I det här fallet styr ett svenskt företag som följer svensk lag, säger Michael Pomerance.

Kritiker har påpekat att i valet mellan att bryta mot svensk eller amerikansk lag, skulle Cerner minst av allt vilja bli ovän med amerikanska myndigheter. Men Michael Pomerance påminner om att Cerner har kunder i 50 länder och måste förvalta sin trovärdighet.

Som Läkartidningen rapporterat finns också annan kritik och oro från läkarkåren när det gäller införandet av Millennium. Det har till exempel handlat om läkemedelslistor, som i dag sorteras med ATC-koder efter verkningsmekanismer och användningsområden. I dagsläget ser det ut som att läkarna får vänja sig vid antingen alfabetisk eller kronologisk ordning. Under intervjun med Läkartidningen gör Michael Pomerance en notering på en lapp och säger att han ska ta med sig frågan till framtida möten.

Han påpekar att Millennium inte specifikt är ett »amerikanskt system«. Enligt honom är det mycket konfigurerbart och har en stor marknad i Storbritannien, trots att de båda länderna har ganska olika sätt att bedriva sjukvård.

– Människor har lärt sig hur man använder systemet. Men när Storbritannien började under tidigt 2000-tal gjorde de en del misstag i hur de trodde att de ville använda systemet. Jag anar att det är lite så i Sverige i dag också, säger Michael Pomerance.

Läs även:
Oro inför Millennium-skiftet
Nästa år byter halva Sverige journalsystem
Utmaningar när Sussa-regionerna byter system 
Fjärde gången gillt för upphandling i Stockholm?