En tredelad kurs för nuvarande och framtida chefer, kallad Ledarskapsraketen eller Ledarskapsakademin, klubbades igenom redan på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2019. Tanken är att den kurs som Chefsföreningen i dag erbjuder chefer ska byggas ut med ytterligare två steg. Dessa nya steg ska rikta sig dels till yngre läkare som vill bli chefer i framtiden, dels till läkare som redan är ledare, men inte ännu tagit klivit till att bli chefer. Det kan exempelvis handla om medicinskt ledningsansvariga eller studierektorer.

Men trots fullmäktiges beslut om att Läkarförbundet ska stödja utvecklingen av detta utbildningspaket har tiden gått. 2021 frågade sig Chefsföreningen tillsammans med samtliga yrkesföreningar vad som egentligen hade hänt med Ledarskapsraketen och fullmäktige beslutade ännu en gång att sätta spaden i marken. Sedan dess har en arbetsgrupp tagits fram, där bland andra Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord har ingått.

Tina Crafoord, Chefsföreningens ordförande. Foto: Läkarförbundet.

– Vi har samtalat med väldigt många medlemmar, både enskilt och med yrkes- och lokalföreningar och gått igenom vilka behov som finns och hur vi kan ta det vidare, säger hon.

Nyligen presenterades ett förslag för förbundsstyrelsen, varpå man landade i att låta Lipus utreda frågan vidare. Lipus är Läkarförbundets dotterbolag som granskar AT- och ST-utbildningar samt certifierar kurser och utbildningar för läkare.

– Lipus ska se över hur Läkarförbundet skulle kunna hantera en sådan utbildning »in house«, hur den kan hanteras rent administrativt.

Enligt Tina Crafoord är ambitionen att lagom till höstens fullmäktige kunna presentera hur kursupplägget kommer att se ut, men hon vågar inte lova för mycket.

– Jag ska låta det vara osagt hur resan ska se ut i detalj.

Nu har det gått över tre år sedan beslutet om en tredelad ledarskapsutbildning togs. Hur tänker du kring att processen har varit så utdragen?

– Jag är narkosläkare i botten så jag vill gärna att saker och ting ska gå undan och mitt tålamod har prövats många gånger, säger Tina Crafoord med ett skratt.

– Till viss del får man ändå förstå att det kom en pandemi mitt i allting som pausade en del utredningsfrågor. Men det är klart att jag gärna hade velat ha Ledarskapsakademin på plats, inte minst för att folk hör av sig varje vecka och vill veta hur det går.