Enligt Folkhälsomyndigheten fortsatte alltså den totala försäljningen av antibiotika att öka förra året, efter en kraftig nedgång när pandemin drog i gång. Men den ligger fortfarande betydligt lägre än 2019 då det handlade om 286 recept per tusen invånare.

Förra året landade försäljningen på 251 recept per tusen invånare – det vill säga nära det nationella målet på 250 recept per tusen invånare och år.

Enligt Folkhälsomyndigheten var det väntat att antibiotikaförsäljningen skulle öka när pandemin bedarrat. Myndigheten ser en ökad smittspridning av luftvägsinfektioner då människor faller tillbaka i gamla vanor som en trolig förklaring.