I mitten av februari genomfördes den första stamcellstransplantationen i studien STEM-PD vid Lunds universitet.

– Detta är en viktig milstolpe på vägen mot att utveckla en cellterapi som kan användas för att behandla patienter med Parkinsons sjukdom. Transplantationen har genomförts som planerat och cellernas placering har kunnat bekräftats med hjärnavbildning, säger Gesine Paul-Visse, prövningsansvarig för den kliniska delen av STEM-PD-studien, överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Det är den första av åtta patienter med Parkinsons sjukdom som nu fick dopaminproducerande stamceller transplanterade.

– Patienten har lämnat sjukhuset och utvärderingar kommer nu att ske enligt studieprotokollet, säger Gesine Paul-Visse.

Patienterna i studien har haft Parkinsons sjukdom i minst tio år och har måttligt svåra symtom. Forskarna kommer att följa patienterna kontinuerligt efter transplantationen för att utvärdera cellöverlevnad och effekt. Resultatet av STEM-PD-studien kan tidigast förväntas om några år.

 

Om studien

  • STEM-PD-studien är en stamcellsbaserad, »first-in-human« klinisk prövning för personer med Parkinsons sjukdom.
  • Syftet är att ersätta de dopaminproducerande cellerna som förlorats under sjukdomsförloppet med nya, friska nervceller och återställa dopaminnivån i hjärnan.
  • STEM-PD är en dopaminerg cellprodukt och studien kommer att undersöka om transplanterade dopaminbildande nervceller som genererats från embryonala stamceller kan ersätta de nervceller som går förlorade vid Parkinsons sjukdom.
  • Det är den första kliniska prövningen i Europa med denna typ av celler i Parkinsons sjukdom.
  • Cambridge Clinical Trials Unit Neuroscience team och Skånes universitetssjukhus neurologiska forskningsenhet administrerar den kliniska delen av studien.

Källa: Lunds universitet