Hösten 2020 september meddelade Region Blekinge att Brunnsgårdens vårdcentral i Karlshamn lyckats ta sig ur sitt hyrläkarberoende. Då arbetade tio fast anställda läkare där, varav några tidigare varit hyrläkare. I ett pressmeddelande beskrev regionen det som ett resultat av ett omfattande arbete med arbetsmiljö. Nu är läget desto dystrare.

Personalen på vårdcentralen i Karlshamn slog larm redan i höstas. De fyra fackförbunden Läkarförbundet, Kommunal, Vision och Vårdförbundet gjorde en gemensam så kallad 6 6:a-anmälan och bad Region Blekinge ta tag i arbetsmiljöbristerna. Enligt anmälan är oplanerad övertid snarare regel än undantag och att ta ut någon rast under arbetsdagen är i dagsläget inte möjligt. Det nämns även att medarbetare insjuknar i arbetsrelaterade sjukdomar.

En bidragande orsak till problemen är enligt anmälan den omorganisation som gjordes förra året inom primärvården i Blekinge, som enligt skyddsombuden har lett till en mer frånvarande ledning, diffusa mål och en utspridd verksamhet. Sedan omorganisationen har fyra specialistläkare lämnat vårdcentralen eller planerar att göra det. En ST-läkare har också fått sluta eftersom hens handledare sagt upp sig och de kvarvarande läkarna inte hinner handleda. AT-läkarna får inte heller det stöd de förtjänar, enligt läkargruppens fackliga företrädande Hans Åkesson, som även är lokalt skyddsombud.

Han har egentligen passerat pensionsåldern, men har fortsatt arbeta deltid som läkare på Brunnsgårdens vårdcentral under flera år. I en intervju med lokaltidningen Sydöstran beskriver han den höga arbetsbelastningen som grundproblemet. Många tvingas jobba över för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men från arbetsgivarhåll möts de samtidigt, enligt Hans Åkesson, av beskedet att de inte har någon övertid eftersom de har förhandlat bort det mot högre ersättning.

»Den kontinuerliga förlusten av kollegor innebär att en resurs motsvarande cirka tre specialister i allmänmedicin med stöd av en legitimerad läkare och en timanställd pensionär skulle ansvara för cirka 12000 listade patienter«, skriver Hans Åkesson i anmälan och listar flera konkreta effekter den bristande bemanningen på vårdcentralen får på arbetsmiljön:

  • Ständig brist på mottagningstider, patientbesök som bokas in på läkarnas administrativa tid eller tid avsatt för exempelvis arbetsplatsträffar, ATP.
  • Mottagningsbesök som bokas med för kort tidsram, vilket ger överbokning och svårigheter att hinna med arbetet utan att jobba över.
  • Patienter får vänta orimligt länge på besök och tar ut sin frustration på vårdpersonalen.
  • Otillräcklig dygnsvila/återhämtning.
  • Etisk stress för läkarna eftersom de upplever patientsäkerheten som hotad.
  • Utbildningsläkarna får inte tillräcklig handledning och möts av en orimligt hög arbetsbelastning.
  • Ambitionen att arbeta i team går inte att förverkliga.

Facket har bland annat krävt förkortad arbetsdag med bibehållen lön samt att arbetsgivaren omedelbart rekryterar nya medarbetare med goda villkor. De vill även att ekonomiska resurser ska överföras från slutenvården när uppdrag och arbetsuppgifter överförs, kraftfulla åtgärder mot den oplanerade övertiden och att läkarresurser omfördelas inom verksamhetsområdet så att Brunnsgårdens vårdcentral får förstärkning.

I ett svar på 6 6:a-anmälan skriver verksamhetschefen att det inte är aktuellt med förkortad arbetstid med bibehållen lön. Däremot nämns en rad åtgärder som planeras eller redan vidtagits. Enligt arbetsgivaren kommer bemanningsenheten prioritera att få hyrläkare till vårdcentralen, man ser också över läkarresurserna inom verksamhetsområdet för att kunna omfördela läkarresurser. Läkare på andra enheter tar emot patientbesök från Brunnsgårdens vårdcentral, hjälper till med receptskrivning och förlängning av sjukintyg. Ett arbete med att se över flöden, arbetssätt, tidsåtgång och prioriteringar pågår och en utvärdering av den förändrade organisationen som infördes förra året ska inledas under våren.

– Det är läkartillgången som är det allra största problemet. Det är avgörande nu att vi får in hyrläkare så snabbt som möjligt för våra medarbetare. Det är jättekämpigt för dem att inte känna att de räcker till, säger hälso- och sjukvårdschef Annika Mellqvist  i en intervju med SVT Nyheter Blekinge.

På längre sikt uppger hon att det är viktigt att få in fler ST-läkare och rekrytera fasta specialistläkare som vill vara med och bygga upp en välfungerande verksamhet igen.

Facken är dock inte nöjda med arbetsgivarens åtgärder, utan ber nu Arbetsmiljöverket ingripa. De varnar även för att ett skyddsstopp kan bli aktuellt om inget görs.

– Vi anser inte att vi kan vara nöjda. Det är lite oprecist vad man egentligen tänker göra. Vi uppskattar givetvis deras insatser, men det man gör är kortsiktigt och inte tillräckligt, säger läkargruppens fackliga företrädande Hans Åkesson till SVT Nyheter Blekinge.

Förutom anmälan till Arbetsmiljöverket har en enskild medarbetare också lämnat in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, rapporterar lokaltidningen Sydöstran.

Skyddsstopp

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har du som skyddsombud rätt att avbryta arbetet. Det kallas för skyddsombudsstopp och är reglerat i arbetsmiljölagen, 6 kap. 7 §.

Som skyddsombud får du avbryta pågående arbete om arbetet hotar någons liv eller hälsa. Den fara som hotar ska vara både allvarlig och omedelbar. Det spelar ingen roll om den som är utsatt för fara är anställd eller inhyrd arbetskraft – du får stoppa arbetet oavsett.
Källa: Arbetsmiljöverket