Igår presenterades samsjuklighetsutredningens slutbetänkande, som Läkartidningen också rapporterade om. Kort sammanfattat föreslår utredningen att det övergripande ansvaret för behandling av beroende och skadligt bruk går över till regionerna och sjukvården. Det ska ske samordnat, och kommun och regioner måste samarbeta på ett nytt sätt och under samma tak, för att ge målgruppen den bäst anpassade vården.

Att sjukvården ska ansvara för all denna behandling är egentligen en självklarhet. Likaså att tvångsvården ska rymmas inom sjukvårdens uppdrag, tycker Hanna Kataoka, som är specialist i psykiatri, beroendemedicin och rättspsykiatri.

– Ett mycket välkommet förslag för oss läkare och annan personal. Inte minst för att patienternas rätt till god vård och rätt insatser äntligen beaktas på ett konkret sätt.

Hanna Kataoka är överläkare och specialist i psykiatri, beroendemedicin och rättspsykiatri. Hon är också ordförande för läkarförbundet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse.

År 2018-2022 har Hanna Kataoka lett uppbyggnaden av och varit medicinskt ledningsansvarig för ACT Göteborg, en integrerad vård- och stödenhet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs stad med målgruppen »individer med psykisk sjukdom, med eller utan beroende och med komplexa behov av insatser från flera huvudmän« – alltså just den aktuella utredningens målgrupp.

Hanna Kataoka har också intervjuats av utredningens medarbetare och delat med sig av sin erfarenhet. Hon tror verkligen att det här integrerade arbetssättet är vägen fram för denna utsatta patientgrupp.

– Vi har jobbat med att bygga upp en resursgrupp med patienten i centrum, där patienten är med och väljer vilka som ska ingå i gruppen. Det erbjuds tät uppföljning av sjukvårdspersonal, socialtjänst och snabb läkarkontakt.

Personal från sjukvård och socialtjänst jobbar som »rökdykarpar«, alltså i tätt samarbete och med tillit till varandra och en förtroendefull relation med patienterna, förklarar Hanna Kataoka. ACT Göteborg har också tät kontakt med andra verksamheter och organisationer som kan hjälpa patienterna vidare med bostad och sysselsättning.

– Bemötandet har varit otroligt viktigt för oss. Det handlar om att möta individer som ofta tappat tilltron till myndigheter. Men det går att bygga upp det igen har det visat sig. Det omöjliga blir möjligt.

I dag är det många av patienterna som säger att insatserna vid ACT Göteborg räddat deras liv, även om vägen till ett värdigt liv ställer krav, berättar Hanna Kataoka.

– De är inga undantag, de är många. Det har varit helt fantastiskt att ha fått vara med och se den här utvecklingen. Flera har fått bostad och sysselsättning. Många har fått nödvändig behandling för ADHD, odiagnostiserad schizofreni har kunnat upptäckas och behandlas för första gången.

Hanna Kataoka hoppas att utredningen är början på ett nytt kapitel för vården av de mest behövande.

– Förhoppningsvis kan rätt insatser i rätt tid leda till minskat behov av tvångsvård, färre hot- och våldssituationer och rädda liv.

Men för att förslagen ska kunna implementeras måste dagens allvarliga läkarbrist beaktas, påpekar Hanna Kataoka.

– Bättre arbetsvillkor, arbetsmiljö och att vi blir fler läkare kommer att krävas för att lyckas. Högre personaltäthet kostar, men jag tror att alla går vinnande ur det här, säger hon och tillägger:

– Denna mycket fina, gedigna utredning får inte bli en produkt för skrivbordslådan. Helst skulle förslagen ha implementerats igår.

Läs mer:

Utredning föreslå att tvångsvård vid skadligt bruk blir regionernas ansvar
Regionerna föreslås få ökat ansvar för vården vid samsjuklighet

 

 

Detta är ACT

ACT eller, Assertive Community Treatment, beskrivs som en »aktiv uppsökande integrerad samhällsbaserad behandling och rehabilitering«. Det finns flera olika modeller av ACT men gemensamt är att det är en samordnad, av kommunen och regionen, vård- och stödinsats som bygger på case management.

Källa: Region Östergötland och Hanna Kataoka