Efter utdragna förhandlingar under nästan sex veckors tid har parterna till slut nått fram till en överenskommelse gällande Gustav Backlund, biträdande smittskyddsläkare och klimataktivist. Det hela började med att Gustav Backlund dömdes för olaga intrång efter att ha deltagit i aktion med miljörörelsen Extinction Rebellion, vilket fick arbetsgivaren att dra åt sig öronen. Regionledningen uppmanade honom att lämna sin tjänst med motiveringen att förtroendet för honom var förbrukat, men Gustav Backlund kopplade i stället in facket. Efter flera turer och långdragna överläggningar gick parterna under onsdagen ut med att man nått fram till en uppgörelse. I stora drag går överenskommelsen ut på att Gustav Backlund får vara kvar som biträdande smittskyddsläkare men att han under en prövotid på sex månader inte är aktiv i tjänsten som just biträdande smittskyddsläkare.

– I nuläget är det inte lämpligt att Gustav Backlund är aktiv som biträdande smittskyddsläkare. Vi har nu kommit överens om en prövoperiod. En smittskyddsläkare är en läkare som har en speciell roll med myndighetsutövande befogenheter. Därför ställer vi särskilda krav på en smittskyddsläkare, säger regiondirektör Karin Stikå-Mjöberg i ett pressmeddelande.

I slutet av augusti ska Gustav Backlund återigen vara aktiv i rollen, men fram till dess fortsätter han sin anställning som ST-läkare på laboratoriemedicin.

Daniel Svedin från Dalarnas läkarförening säger till Läkartidningen att Gustav Backlund under resans gång fått utstå hård press från arbetsgivaren, men att både Gustav Backlund och facket i dag är nöjda.

– Vi känner oss som vinnare i den här processen. Vårt viktigaste mål har varit att Gustav ska få behålla sin roll och titel som biträdande smittskyddsläkare och det målet har vi uppnått. Han kommer till 99 procents sannolikhet att återgå till sin roll som biträdande smittskyddsläkare efter att den här lite symboliska prövotiden är slut, säger han.

Vad kan göra att Gustav Backlund inte är välkommen tillbaka till aktiv tjänst efter sex månader?

– Som vi har tolkat det handlar det om att inget ytterligare förtroendeskadligt ska inträffa under den här perioden, säger läkarföreningens ordförande Linda Karsberg.

Både Daniel Svedin och Linda Karsberg tycker att arbetsgivaren hade kunnat hantera den uppkomna situationen bättre från start och att processen blivit onödigt långdragen. Men ännu är det inte säkert att den är över.

– Eftersom arbetsgivaren under den här processen inte har fullföljt sin förhandlingsskyldighet enligt MBL och vårt kollektivavtal överväger vi att driva ett skadeståndskrav mot regionen, säger Daniel Svedin.

Än så länge har de dock inte fattat något slutgiltigt beslut om en eventuell rättsprocess.

– Först behöver vi återhämta oss lite efter den här intensiva perioden, säger Linda Karsberg.

Läs också:
Region Dalarnas vändning: Ogiltigt avtal bakom Backlunds anställning
Smittskyddsläkaren får ursäkt – miljöaktivister kräver uppbackning
Dömd smittskyddsläkare vägrar avgå: »En principfråga«