Jakob Ström.

Jakob Ström, neurolog och docent i Örebro, och hans kollegor noterade ett behov av utbildning i strokelarm för läkare i Region Örebro län.

– Vi ville starta en sådan kurs. Men att sätta ihop kursen var mycket jobb för så få personer. Då kom jag på idén att man skulle kunna göra det för läkare i hela Sverige.

I maj i år höll Jakob Ström den första digitala livekursen med titeln »Trombolyskörkort« och har hunnit med fyra heldagsutbildningar för sammanlagt 160 läkarkollegor hittills.

Han tror att den här typen av intensiva utbildningar, inriktade på ett specialområde, är framtiden för läkares fortbildning. Jakob Ström hoppas att även andra vågar starta kurser och pratar varmt om det digitala formatet.

– Det är bekvämt att inte behöva åka iväg. Förut var bildkvaliteten sämre, men nu har programvaran blivit så bra, att det inte heller är ett hinder.

Jakob Ström betonar skillnaden på livesänd kurs och förinspelade utbildningar. Han tror att det är viktigt med närvaron även om en utbildning sker digitalt.

– Jag tror upplevelsen av gemenskap är viktig och att kursdeltagarna kan ställa frågor direkt.

Vilka är de största utmaningarna med det digitala formatet?

– Det är nog just att nå fram genom skärmen. Det är en utmaning att skruva upp intensiteten – när man ses live finns det redan en intensitet genom själva närvaron i rummet.

Har du några knep för att lyckas?

– Jag försöker lägga in mycket pop-up-frågor och interaktivitet i utbildningen, så att ingen somnar, ha ha. Jag försöker också vara kärnfull och ha ett så relevant kursinnehåll som möjligt. Mina deltagare måste också ha kameran igång och jag har dubbla skärmar för att se alla.

Riktlinjerna för strokelarm och även arbetssätten skiljer sig åt mellan olika regioner och sjukhus. Enligt Jakob Ström fungerar det förvånansvärt bra att ha en gemensam kurs för alla ändå. Han har hittat knep även där, för att komma runt problemet med olikheterna.

– För att delta på kursen behöver man känna till de egna, lokala riktlinjerna. Jag har en uppgift med 20 frågor inför kursen som deltagarna behöver besvara om det egna sjukhuset. Men det är ju mycket av kunskapen som är samma, som är generiskt och går att prata om.

Jakob Ström beskriver den egna kursen som »teoridelen« i att ta körkort.

– Sedan måste man »övningsköra« på hemmaplan. Man behöver även lokal träning.

Du har startat ett eget företag för detta – varför inte hålla kurser under regionens eller universitetets tak?

– Jag ville gärna göra det på ett sätt som jag känner mig nöjd med, och då fick det bli privat. Min kurs är bara en dag, men tog runt 200 timmar att förbereda – det hade jag aldrig hunnit med på arbetstid. Jag tror det här är den mest framkomliga vägen om man vill starta en sådan här grej.

Du vill peppa andra kollegor att starta kurser. Varför?

– Jag tror att det här kan vara framtiden för fortbildning för oss specialister. Vi kan få svårt att åka iväg en hel vecka, men vi har möjlighet att delta i den här typen av kurser. Som specialist vill man ha en kurs som fyller ett konkret behov man har. Det här är ett bra sätt för oss att skapa utbildningarna vi tycker borde finnas.