Den S-ledda regeringen beslutade i mars förra året att tillsätta en utredning för att se över karensavdraget, det avdrag som arbetsgivaren gör på den anställdes sjuklön under första dagen som någon är hemma sjuk.

– Den ekonomiska tryggheten behöver stärkas för att undvika att människor går till jobbet sjuka, sa dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S).

I förra veckan valde dock den nya regeringen att lägga ner utredningen. I stället skulle frågan utredas internt på departementet och ytterligare karensavdrag skulle dessutom ses över. Men nu backar man från beslutet – efter protester både från oppositionen och från samarbetspartiet Sverigedemokraterna, rapporterar Altinget.

– Det handlar om matematik i riksdagen. Man måste ha majoritet för de förslag man ämnar lägga, säger socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) till sajten.

Regeringen förtydligar också att man vill undersöka möjligheterna att avskaffa nuvarande karensavdrag för personal inom sektorer som vård, skola och omsorg, som inte har möjlighet att jobba hemifrån.

– Det kan handla om förskollärare som möter snoriga barn dagligdags, men också personer inom vård och omsorg och som riskerar att smitta äldre, säger Anna Tenje till Altinget.