Den nya professuren, som ska utlysas under 2023, kommer delvis vara en klinisk tjänst »för att enklare kunna implementera ny kunskap i vården«, framgår av pressmeddelandet från Karolinska institutet. Förutom klinisk och preklinisk preventionsforskning innebär tjänsten också samarbete med olika företag och intresseorganisationer samt »utåtriktade kommunikationsinsatser«.

– Vi vet att satsning på prevention kan ge stora vinster för individen, vårdsystemet och samhället i stort, säger Karolinska institutets rektor, Ole Petter Ottersen, i pressmeddelandet.

Professuren finansieras av Hjärt-lungfonden via Norheds stiftelse, fordonstillverkaren Scania, blodtestföretaget Werlabs och Region Stockholm. Prins Daniel är beskyddare av professuren, som därför fått namnet Prins Daniels professur i kardiovaskulär prevention.