Avdelningen ska vara ett komplement till rehabilitering på kommunens korttidsboende för den som har stora medicinska behov, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande.

– Den stora vinsten för patienten är att hen kan stanna på CSK och sedan gå hem till hemmet, i stället för att flyttas till den nya miljö som ett korttidsboende innebär, säger Johan Cosmo, sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad i pressmeddelandet.

Vanligtvis brukar en patient som är färdigbehandlad på sjukhuset, men ändå behöver omfattande omvårdnad som inte kan ges i hemmet, vårdas på ett korttidsboende i hemkommunen.

Centralsjukhuset Kristianstad. Foto: Region Skåne

Men nu jobbar alltså Kristianstads kommun och regionen med att ta fram en lösning som gör det möjligt för patientgruppen att vara kvar på sjukhuset under rehabiliteringsfasen, för att sedan skrivas ut direkt till hemmet.

Avdelningen på Centralsjukhuset Kristianstad ska bemannas av sjukhusets läkare och vårdpersonal från kommunen, uppger Region Skåne. Det medicinska ansvaret kommer att ligga på sjukhuset.

Planen är att börja i liten skala med sju vårdplatser för att senare öka till 14.

– Genom detta projekt kommer sjukhusvården och den kommunala vården ha ett närmare samarbete kring patienten, vilket tryggar patientsäkerheten. Den fysiska närheten mellan vårdenheterna underlättar projektet, säger Camilla Gärdebring, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen Kristianstad, i pressmeddelandet.

I normalfallet brukar det vara kommunen som driver korttidsboenden, medan regionen bidrar med läkarinsatser.