Ett terrorattentat vid ett köpcentrum, med bilbomber och sprängladdningar i ryggsäckar, som leder till hundratals döda och skadade. Det är scenariot för den traumahändelse som Socialstyrelsen beskriver i sitt nya kunskapsstöd och som regionerna ska kunna använda som krisövning för att testa sin egen beredskap. Tillsammans med scenariot finns även en mall för utvärdering av övningen, där man bland annat kan notera vilka brister som har identifierats.

– En masskadehändelse är utmanande och komplex och kräver att regionerna kontinuerligt övar och kartlägger hur man hanterar ett plötsligt inflöde av patienter som överstiger normalläget såväl före, under som efter händelsen. En central del är att få kännedom om sin maxkapacitet för hur många patienter man kan ta hand om, säger Carina Skoglund, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Det nya kunskapsstödet om hälso- och sjukvårdens kapacitetsökningsförmåga bygger på en modell som kallas PLUS och som har fyra grundbultar: Personal, lokaler, utrustning och styrning. I stödet föreslås exempel på åtgärder för att öka förmågan kopplat till de olika grundbultarna, exempelvis att låta volontärer utföra vissa arbetsuppgifter för att öka tillgången på personal eller att öka antalet patienter per vårdrum för att utnyttja lokalerna maximalt.

Tanken är också att kunskapsstödet ska leda till ett ökat utbyte regionerna emellan.

– När olika regioners förmåga utvärderas på likartat sätt skapas förutsättningar för interregionalt och nationellt kunskapsutbyte och lärande, säger Carina Skoglund.