Motståndskraften i de viktigaste samhällsfunktionerna måste stärkas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Där framhålls särskilt att även vid krig bör den civila hälso- och sjukvården ha kapacitet att utföra sådan vård som inte kan anstå.

Regeringen ger därför Socialstyrelsen i uppdrag att köpa in och lagra sjukvårdsprodukter som behövs för traumavård. Inköpen får uppgå till ett värde av högst 500 miljoner kronor under 2023 och senast den 1 juni 2026 ska myndigheten lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

– Den här satsningen är en viktig del av regeringens arbete med att stärka rikets beredskap på bred front. Lagerhållning av kritiska vårdprodukter kan hjälpa till att rädda många liv om det blir skarpt läge, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar, i pressmeddelandet.