En läkare har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som patientfarlig. Orsaken är att läkaren vid två tillfällen under det första halvåret 2022 anmält fel patienter som avlidna. I det ena fallet blandades två patienter, vars ärenden kom efter varandra, ihop. Att patienterna hade samma efternamn och bodde i samma geografiska område kan ha bidragit till misstaget. I det andra fallet gjordes dödförklaring i intygsmodul i samband med att läkaren försökte förskriva antibiotika.

Misstagen har gjorts i samband med hembesök. Arbetsgivaren skriver i sin händelseanalys att läkaren brustit i följsamhet gällande rutiner och föreskrifter vid dödsfall och utfärdande av intyg. Hade en ID-kontroll gjorts, hade misstagen inte inträffat. Men i rapporten står också att en hög arbetsbelastning är en bakomliggande orsak.

Bland förslag på åtgärder nämner arbetsgivaren sålunda ett ändrat arbetsschema, liksom en genomgång av rutinerna.