För att kunna få legitimation utfärdad efter läkarexamen krävs såväl genomgången AT-tjänstgöring som ett godkänt resultat på det så kallade eAT-provet. Det är därför ingen skräll att trycket på att skriva provet har ökat i takt med att fler läkarstudenter har antagits till universitet de senaste åren. AT-nämnden vid Karolinska institutet, som har i uppdrag att ansvara för provets innehåll och upplägg, har dock inte fått något ekonomiskt tillskott från regeringen för att kunna möta den ökade efterfrågan. Inför nästa prov, som arrangeras den 24 februari, är alla platser fullbokade och trots att AT-kansliet har försökt att trolla med knäna står tolv läkare utan plats.

– Tidigare har det ibland hänt att läkare har fått skriva provet på en annan ort än de själva önskat. Men den här gången handlar det inte om skrivningsorterna, utan om att vi inte har några platser över alls, säger Jayne Alfredsson, teamledare på eAT-kansliet.

Kostnaderna för att bland annat hyra lokaler har också stigit de senaste åren, vilket har bidragit till den svåra situationen.

– Hittills har vi räknat med att ha kapacitet för ungefär 1 800 AT-läkare som skriver provet varje år. Men med nuvarande anslag och kostnadsnivå når vi bara upp till 1 600, det vill säga 400 per provtillfälle, säger Jayne Alfredsson.

Samtidigt anmälde nästan 500 AT-läkare sig till provet nu i februari. Om det söktrycket fortsätter innebär det alltså att 400 läkare varje år riskerar att bli utan plats på sittningarna. Nu uppmanar AT-nämnden alla läkare som vill skriva provet att fylla i en intresseanmälan inför kommande prov. Förhoppningen är att det ska ge AT-nämnden en annan möjlighet att förbereda kring hur många platser som ska vaskas fram och på vilka skrivningsorter.

Parallellt fortsätter AT-nämnden att trycka på för att få mer pengar från regeringen. Än så länge har det inte gett något resultat. Med ständiga rapporter om kompetensbrist inom vården tycker Jayne Alfredsson att det är märkligt att regeringen inte har pytsat in mer pengar.

– Det är brist på läkare men också brist på tillräckliga anslag för att alla som vill ska kunna skriva provet. Ekvationen går inte ihop.

Utbildningsminister Mats Persson (L) utlovar dock höjda anslag med 85 000 kronor jämfört med förra året, skriver han i en kommentar till Läkartidningen.

Enligt Jayne Alfredsson skulle dock summan behöva mångdubblas för att säkert täcka kostnaderna för kommande prov.

Läs också: Regeringens tillskott till eAT-prov räcker inte på långa vägar