Lars-Åke Rudin föreslås som ny regiondirektör i Region Skåne. Foto: Region Skåne.

Lars-Åke Rudin har stått vid regionrodret sedan regiondirektören Alf Jönsson lämnade sin post i höstas efter att misstankar om mutbrott riktats mot honom – en utredning som senare lades ned.

– Jag är nöjd med Lars-Åke Rudins insatser under hösten under den tid som han har varit tf regiondirektör. Han har lång erfarenhet av att jobba på ledande positioner i Region Skåne och har arbetat i olika ledande roller på ett stabilt och förtroendeingivande sätt, säger regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson (M) i ett pressmeddelande.

Lars-Åke Rudin själv pekar ut tre huvudområden som han kommer att lägga fokus på: tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi. Han säger att han ser fram emot att få fortsätta arbeta tillsammans med regionens medarbetare och chefer.

– Vi behöver arbeta ännu mer tillsammans över gränserna. Inte minst är samverkan med kommunerna en viktig väg framåt, säger han.

Lars-Åke Rudin har arbetat i Region Skåne i över tjugo år, bland annat som ekonomidirektör och direktör för servicefrågor. Beslutet om huruvida Lars-Åke Rudin tar över som regiondirektör fattas av regionstyrelsen i nästa vecka.