I och med att regeringen byggde ut läkarutbildningen har det blivit allt svårare att få tag på kliniska praktikplatser. Det är bakgrunden till att läkarstudenterna på de kliniska terminerna numer sprids ut på regionaliserade läkarutbildningar. Läkarutbildningen vid Linköpings universitet fick tre nya studieorter – Kalmar, Jönköping och Norrköping – år 2019.

Läkartidningen var på Länssjukhuset i Kalmar och gjorde ett reportage när den första kullen på 17 läkarstudenter började i januari 2019. Förhoppningen var att utbildningssamarbetet skulle öppna nya möjligheter för rekrytering och forskning. Studieorterna får del av ALF-potten (avtal om läkarutbildning och forskning) och knyts närmre Linköpings universitet. Men det fanns också en oro på sjukhuset i Kalmar för att klara det nya utbildningsuppdraget.

I dag är utbildningen fullt utbyggd med cirka 100–120 läkarstudenter i Kalmar. För ett år sedan tog den första kullen examen. Nu presenteras en extern utvärdering av hur det gått för den regionaliserade läkarutbildningen. Slutsatsen är att det har gått bra för de nya studieorterna. Utbildningen håller hög kvalitet och är populär bland studenterna.

Kalmar får högst betyg när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen. Läkarstudenterna uppger att de blir sedda på Länssjukhuset i Kalmar, att det är en bra och trygg lärandemiljö och råder en familjär och välkomnande stämning på klinikerna. När det gäller studieresultat är skillnaderna mellan orterna små, men något färre studenter i Kalmar och Norrköping har haft resttentor kvar vid terminernas slut.

Men enligt utvärderingen finns även svaga punkter. Åtgärder måste vidtas för att säkra en hållbar ekonomi vid studieorterna, enligt de externa utredarna. Dessutom behövs åtgärder för att säkra en stark akademisk miljö på de nya orterna.

– Då nuvarande avtal skrevs redan 2014 håller det nu att revideras och en dialog kommer att föras särskilt med tanke på att vi nu går in i en 6-årig läkarutbildning som kommer medföra en del förändringar. Vi kan dock konstatera att detta har varit en mycket lyckad utbildning som vi ska hålla i och utveckla, säger Lena Granath (V), regionråd i Kalmar med ansvar för hälso- och sjukvård, i ett pressmeddelande.

Läs även:
De första läkarna klara efter utbildningens regionalisering
Nybyggaranda för läkarstudenter i Kalmar 
Första uppropet för läkarstudenterna i Kalmar, Norrköping och Jönköping 
Umeå banade väg för läkarutbildning spridd på flera orter

Linköpings läkarutbildnings fyra studieorter

Bakgrunden till regionaliseringen är regeringsbeslutet från 2012 om att bygga ut läkarutbildningarna. 2014 tecknades ett avtal mellan Linköpings universitet, Region Jönköping och Region Kalmar.

De första fem terminerna läser alla läkarstudenterna i Linköping. Från termin sex delas de upp på fyra studieorter: Linköping, Norrköping, Kalmar eller Jönköping.

Källa: Linköpings universitet