Den 16 juni förra året fälldes Paolo Macchiarini mot sitt nekande i tingsrätten för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall. Det handlade om ett av de tre ingrepp med syntetiska luftstrupar som han gjorde på tre patienter under åren 2011 och 2012. Enligt Solna tingsrätt var brottet grovt och han dömdes till villkorlig dom i stället för fängelse. Villkorlig dom innebär att han fått en prövotid på två år utan övervakning. Skulle han begå andra brott kan en annan påföljd utdömas eller prövotiden förlängas.

Paolo Macchiarini friades dock på de två andra åtalspunkterna. Ett centralt begrepp i rättens resonemang var bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa.

I domen skrev tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte hade varit oförsvarliga«. Men med facit efter de två operationerna, tyckte tingsrätten att den tredje operationen var oförsvarlig »med hänsyn till vad som var känt om följderna för de två första patienterna«. Därför fälldes han i fråga om den tredje patienten, medan han friades i fallen om de två första.

Men både Macchiarinis försvar och åklagarna överklagade domen. Åklagarna vände sig bland annat mot tingsrättens användning av nödparagrafen. »De tre målsägandena har enligt oss inte befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening«, sa chefsåklagare Jim Westerberg då.

Paolo Macchiarinis försvarare tog också fasta på användningen av nödbegreppet, men i ett annat perspektiv. Medan rätten tycker att kirurgen borde ha agerat annorlunda i den tredje patientens fall, ansåg man ändå att det förelåg en nödsituation. Därför tyckte försvaret att det var »socialt adekvat« att utföra ingreppet i ett försök att rädda liv, och att det därför inte kan vara straffbart. Försvaret vände sig också mot åtalets utformning och att åtalspunkterna inte översatts ordentligt.

Nu har Svea hovrätt kommit fram till att den nya rättegången ska hållas från mitten av april till slutet av maj, uppger Dagens Medicin. Förhandlingsdagarna är satta till den 17, 18, 20 och 21 april och den 22, 23 och 24 maj. Under den här perioden kommer rätten att få ta del av bevisning och lyssna på förhör från Solna tingsrätt, skriver tidningen.

Läs även:
Paolo Macchiarinis försvar: Kan inte se ingreppen som straffbara
Macchiarinis försvar överklagar domen
Advokaten: På det stora hela nöjda med domen
Macchiarini fälls för vållande till kroppsskada
Hovrätten ger Macchiarini-patient rätt – fäller nu Region Stockholm