Region Norrbotten uppger i ett pressmeddelande att Ivo har lämnat in en begäran till förvaltningsrätten om att Region Norrbotten ska betala tio miljoner kronor i vite.

Sunderby sjukhus. Foto: Maria Groth/Mostphotos

Bakgrunden är att Ivo för ungefär ett år sedan riktade ett vitesföreläggande mot regionen på grund av situationen vid Sunderby sjukhus utanför Luleå. För att slippa vitet skulle regionen se till att sjukhuset hade 180 disponibla vårdplatser.

I början av sommaren redovisade Region Norrbotten vilka åtgärder man vidtagit, och Ivo har sedan dess genomfört flera inspektioner på sjukhuset. Regionledningen instämmer i problemen som tillsynsmyndigheten pekat på och har sagt att man anser att sjukhuset till och med behöver ha 200 disponibla vårdplatser i stället för 180.

Ledningen har samtidigt varit tydlig med att det inte gått att nå målet, trots att man uppger sig ha försökt under lång tid. Regionen har också – liksom flera andra regioner – riktat kritik mot Ivos agerande.

Men från Ivo har det varit tyst. Tills nu. I veckan fick Region Norrbotten besked om att åtgärderna som gjorts vid Sunderby sjukhus inte räcker. Ivo har därför lämnat in en begäran till förvaltningsrätten. Nästa steg blir att regionen ska ge sin syn på saken, och därefter beslutar rätten om vitet ska betalas ut eller inte.

Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör i Region Norrbotten. Foto: Region Norrbotten.

Tillförordnade regiondirektören Ulf Bergman flaggar för att Region Norrbotten kommer att överklaga om förvaltningsrätten bedömer att regionen ska betala.

– Om förvaltningsrätten säger att vi ska betala vitet kommer vi ha möjlighet att överklaga. Det är långt ifrån självklart att Ivo har rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha tillgängliga. När Ivo ställde liknande krav på Region Uppsala ogiltigförklarade kammarrätten deras krav på vite och det är självklart något vi har med oss framöver, säger han i ett pressmeddelande.

Vårdplatsfrågan och bemanningen står högst upp på agendan och har stor prioritet, uppger regionen som har som mål att hålla 200 vårdplatser öppna inom den somatiska vården för vuxna på Sunderby sjukhus.

– Vi har en tydlig strategi för att komma tillrätta med våra svårigheter kring bemanning och där flera ytterligare åtgärder ska verkställas. Vi ska också arbeta med frågan hur vi hanterar vårdplatserna, både över länet och på Sunderby sjukhus, säger Ulf Bergman.

Han beskriver det som ett omfattande arbete, och att ännu mer måste göras.

– Det verksamheten behöver är beslut som leder till faktiska åtgärder, säger Ulf Bergman.

Förra året tog Inspektionen för vård och omsorg fram hårdhandskarna och riktade vitesförelägganden mot tre akutsjukhus. Förutom Sunderby sjukhus, var det Sundsvalls sjukhus och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det gjordes i samband med Ivos nationella tillsyn av sjukhusvården i Sverige, där samtliga akutsjukhus fick kritik.

Totalt handlar det om 45 miljoner kronor: 20 miljoner för Akademiska sjukhuset, 15 miljoner för Sundsvalls sjukhus och 10 miljoner för Sunderby sjukhus.

Region Uppsala har dock överklagat Ivos beslut och Kammarrätten i Göteborg upphävde beslutet i december. Ivo har i sin tur överklagat kammarrättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen.

 

Läs också:
Nytt viteshot mot Region Norrbotten efter svåra läget på Sunderby sjukhus
Regionstyrelsens ordförande: »Jag är bekymrad över att vi inte har de vårdplatser som behövs« 
Ny öppenvårdsenhet ska avlasta akuten vid Sunderby sjukhus
Miljonvite hotar Norrbotten för platsbrist på Sunderby sjukhus