Som Läkartidningen berättade tidigare i veckan, planerar Region Stockholm för att avskaffa vårdvalet för patienter med utmattningssyndrom och långvarig smärta. Beslutet fattas i hälso- och sjukvårdsnämnden den 21 februari och förändringen ska vara genomförd år 2025.

Louise Madsen, specialist i allmänmedicin och ny ordförande för DLF Stockholm.

Den nyvalda ordföranden för DLF i Stockholm, Louise Madsen, är positiv till förslaget.

– Vi välkomnar en översyn av vårdvalet. Vi upplever att det har varit extra olyckligt med möjligheten till egenanmälan. Patienterna har genomgått multimodal rehab med flera månaders heltidssjukskrivning och sedan remitterats tillbaka till oss för upptrappning av arbetsförmåga, många gånger helt utan rehabteamets stöd. Först då har andra underliggande diagnoser upptäckts som skulle ha behandlats annorlunda.

Enligt Louise Madsen, specialistläkare i allmänmedicin vid vårdcentralen Familjeläkargruppen vid Odenplan i Stockholm, är det bättre att patienterna påbörjar vägen »i rätt ända«.

– De som ska vidare kommer att remitteras vidare till de centrala utredningsenheterna.

Har ni kompetens och resurser att ta hand om den här patientgruppen inom primärvården?

– Den medicinska kompetensen har vi, absolut. Men resurser – nej. Vi är underbemannade och underfinansierade sedan lång tid tillbaka. Alla nytillkomna uppdrag blir problematiska.

Regionstyrelsen har beslutat om ökade resurser till primärvården. Räcker inte det?

– Även om man ökar upp så ökar man upp för lite. Man har satsat mycket på akutsjukhusen under en lång tid. Vi kan öka på antalet ST-tjänster, men vi behöver också resurser för att kunna anställa färdiga specialister. Och för att locka tillbaka de allmänläkare som arbetat i »vårdval smärta« till primärvården är det förstås viktigt att regionen lever upp till löftena om en allmänspecialist per 1 100 invånare.

Det är ett problem med den skenande inflationen och Stockholm ligger bland de regioner som satsar lägst andel av sin sjukvårdsbudget på primärvården, påpekar Louise Madsen.

– Målet är att öka upp den på några år, men vi vill se en snabbare ökning.

Vilka frågor tycker du är viktiga att driva i Stockholm, som ny ordförande för DLF Stockholm?

– Jag tycker Socialstyrelsens 1 100-mål är jätteviktigt. Vi behöver en väl fungerande primärvård i Stockholm, där alla patienter har en doktor. Och där läkare tycker att det är kul att arbeta inom primärvården.

Även vad gäller ätstörningsvården finns förslag om att primärvården ska behandla fler fall, och att patientgruppen ska tydligare ingå i husläkaruppdraget, som Läkartidningen också har rapporterat om i veckan.

Vad tycker DLF Stockholm om det?

– Vi kan identifiera ätstörning men ska inte behandla dessa i primärvården, det har vi varken kompetens eller resurser för. Barnpsykiatri ingår inte i den allmänmedicinska specialiseringen och att lösa andra vårdnivåers vårdköer och personalbrist ligger inte i primärvårdens uppdrag.

Läs mer:
Region Stockholm avskaffar vårdval vid utmattningssyndrom
Ny revisionsrapport: Flera problem inom ätstörningsvården i Stockholm

Om Louise Madsen

Louise Madsen har arbetat i primärvården i Stockholm sedan 2014. Hon arbetar också som studierektor för ST i allmänmedicin i centrala stan.

Tidigare fackliga uppdrag:

  • Sylf Stockholm, först som kassör och sedan som vice ordförande 2019-2022.
  • Stockholms läkarförening, ledamot 2020-2022.
  • DLF Stockholm, sekreterare 2022 och som ordförande sedan 2023.