Var tionde sjukhus i Ukraina har skadats i ryska attacker, enligt rapporten, och attackerna är ingen slump – tvärtom är de en del av en rysk strategi, menar Diana Rusnak, analytiker på Ukrainian Healthcare Center (UHC), som tillsammans med organisationerna Eyewitness to Atrocities, Insecurity Insight, Media Initiative for Human Rights (MIHR) och Physicians for Human Rights (PHR) tagit fram rapporten.

– Attackerna har varit massiva, de har skett över hela Ukraina och med avsikt. De bildar ett mönster som potentiellt skulle kunna utgöra brott mot mänskligheten, säger hon i en intervju med tidningen The Telegraph.

Exempelvis har många av de sjukhus som har skadats under kriget burit tydliga symboler för sjukvård – symboler som har varit synliga ovanifrån. Sjukhuset i Basjtanka i södra Ukraina hade ett rött kors målat på vit botten på taket.

– De såg det mycket väl, de visste att det här var en sjukvårdsinrättning. Vi hoppades att det på något sätt skulle rädda oss. Men det visade sig att ingenting är heligt i det här kriget, säger sjukhusdirektören Alla Barsehian i rapporten.

En anonym läkare berättar också om hur hen tvingades att ge ryska ockupanter tillgång till patienternas journaler. Läkaren hade strax före tagit emot en patient från den ockuperade staden Mykolajiv. Patienten hade varit medlem av Ukrainas så kallade »Anti-Terrorist Operation« och led av diabetes.

– Ryssarna fick reda på hans sjukdom, grep honom och väntade på att han långsamt skulle dö utan insulin, berättar läkaren.

Totalt ska 707 attacker mot Ukrainas hälso- och sjukvård ha dokumenterats, från krigets början och fram till årsskiftet. Under samma period skadades 218 sjukhus och kliniker – många av inrättningarna ska också ha träffats vid mer än ett tillfälle. Organisationerna bakom rapporten har utgått från såväl synliga skador på byggnader som konfidentiell information och vittnesmål från sjukvårdspersonal på utsatta sjukhus. Organisationerna har även räknat till 65 dokumenterade attacker mot ambulanser och 181 attacker riktade mot annan vårdinfrastruktur, såsom apotek, blodcentraler, tandläkarmottagningar och forskningsanläggningar. Dessutom har 86 attacker på sjukvårdspersonal dokumenterats, varav 62 personer har dött och 52 skadats. »Många andra har hotats, fängslats, tagits som gisslan och tvingats att arbeta under rysk ockupation«, skriver organisationerna i rapporten.

Siffran över antalet attacker mot sjukvårdsinrättningar i rapporten är något lägre än den som WHO:s övervakningssystem har signalerat, med 793 attacker mot Ukrainas hälso- och sjukvård under samma tidsperiod.