Problemen på akutmottagningen på Sunderby sjukhus i Norrbotten går många år tillbaka i tiden. Det har handlat om både patientsäkerhetsrisker och undermålig arbetsmiljö. Läkartidningen har tidigare rapporterat om hotet om ett tiomiljonersvite från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, efter att myndigheten påtalat att det finns för få vårdplatser. När nu även Arbetsmiljöverket tar i med hårdhandskarna har även denna kritik koppling till vårdplatsbristen. Enligt ett pressmeddelande vill Arbetsmiljöverket se kortare väntetider till akuten och att patienter som behöver fortsatt sjukhusvård snabbare ska skrivas in på vårdavdelning, en önskan som även Region Norrbotten har.

– Både medarbetare och chefer på akutmottagningen gör sitt allra yttersta för att förbättra och klara av verksamheten varje dag, ingen skugga ska falla på deras insats. Det här handlar om att vi återkommande inte har tillräckligt antal disponibla vårdplatser på sjukhuset i stort för att möta behovet, säger Moa Bjerner, chef för Länssjukvård 1, i ett uttalande.

Huruvida Region Norrbotten verkligen behöver betala Arbetsmiljöverkets vite eller inte, avgörs av förvaltningsrätten. Senast den 2 mars ska regionen lämna in ett svar med sin bild av situationen till domstolen.

Läs också:
Regionstyrelsens ordförande: »Jag är bekymrad över att vi inte har de vårdplatser som behövs« 
Ny öppenvårdsenhet ska avlasta akuten vid Sunderby sjukhus
Miljonvite hotar Norrbotten för platsbrist på Sunderby sjukhus