Socialdemokraterna vill ha ett omfattande dialogprojekt och ta »krafttag« för att lösa den kritiska situationen på Akademiska sjukhuset.

– Vi kan inte köra på i samma hjulspår utan måste våga tänka nytt och ta hjälp av vårdpersonalen när vi gör det. Nu sträcker vi, som fullmäktiges största parti men som en del av oppositionen, ut handen till Alliansstyret. Jag hoppas att vi kan lägga undan partipolitiken för att tillsammans möta den allvarliga situationen som vården står inför, säger Helena Proos (S), oppositionsregionråd i ett pressmeddelande. 

Oppositionens förslag är att inrätta ett litet kansli av tjänstepersoner som kan hålla i ett dialogprojekt där olika aktörer kan bidra till en gemensam handlingsplan. Socialdemokraterna vill bland annat minska beroendet av hyrpersonal på sikt och föreslår också att akutmottagningen blir ett eget verksamhetsområde.

Regionsstyrelsens ordförande, Emilie Orring (M), kommenterar Socialdemokraternas inspel på följande sätt i Läkartidningen:

»En förutsättning för att ha en god dialog inom politiken är att man bidrar med god framförhållning på de nämndsammanträde som finns. Det S faktiskt föreslår i sitt initiativ handlar inte om medarbetarnas eller patienternas behov. Det som står i S-initiativet handlar om fler politiska möten och mer administration. Alliansen arbetar vidare med att stärka primärvården och öppna fler vårdplatser«.

Läkartidningen har i flera artiklar rapporterat om turerna kring Akademiska sjukhuset. Både Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, och Arbetsmiljöverket har riktat kritik mot Region Uppsala för brister i sjukhusets arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Regionstyrelsen ordförande, Emilie Orring (M), framhöll i en intervju i Läkartidningen att Ivos bild av Akademiska inte är nyanserad och bad professionen kliva fram och ge sin bild. Som svar på uppmaningen klev fyra läkare fram och gav sin syn på situationen på Akademiska sjukhuset – där de höll med om Ivos bild.

Läs mer:
Nu kliver läkarkåren fram i Uppsala: »Ivos bild av Akademiska stämmer«
Region Uppsala svarar på kritiken: »Ivos bild behöver nyanseras«
Ivo överklagar dom – Akademiskas vite kan tas upp i högsta instans
Domstol upphäver Ivos föreläggande om mångmiljonvite i Region Uppsala
Nytt viteshot från Ivo: »Situationen vid Akademiska nu ännu värre«