Regeringens satsning handlar i år om 252 miljoner kronor i öronmärkta statsbidrag, som regioner kan ansöka om att få ta del av om de lyckas uppfylla kravet på tillräckligt många nya AT-platser. Socialstyrelsen ansvarar för utbetalning av pengarna, som kommer att fördelas enligt en prestationstrappa, precis som förra året.

– Kompetensförsörjningen är vårdens stora utmaning och därför är det viktigt att försöka arbeta bort de flaskhalsar som finns på vägen för läkare att bli specialister. Därför fortsätter regeringen att stötta regionerna i att tillgängliggöra fler AT, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

Förra året betalade Socialstyrelsen ut totalt 372 miljoner kronor i prestationsbaserade medel till regioner som ökar antalet AT-tjänster, vilket troligen gav effekt på antalet AT-tjänster, enligt Sylf som kommenterade satsningen i Läkartidningen då.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale välkomnar de 252 miljoner kronorna.

– Det är bra att regeringen gör en riktad satsning för att öka antalet AT-tjänster. Vi hade däremot velat se en långsiktig satsning för fler AT- BT- och ST-tjänster eftersom samtliga regioner uppger en brist på specialistläkare, säger hon till Läkartidningen.

Och lägger till:

– Regionerna har misslyckats med sitt lagstadgade uppdrag att tillhandahålla tillräckligt många utbildningstjänster för läkare. Vi vill att staten tar över ansvaret för dimensioneringen och samordningen av dessa tjänster.

Läs mer:
Sylf: »Statlig AT-satsning kan ha fått effekt«