Kraven på negativt covid-19-test för resenärer från Kina infördes i början av januari då landet hade en omfattande smittspridning av sars-cov-2 och det rådde osäkerhet om det epidemiologiska läget.

I dag, torsdag, meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten vid en gemensam pressträff att de särskilda kraven för resande från Kina tas bort. Anledningen är att smittspridningen i landet nu minskar och att man inte upptäckt några nya oroande virusvarianter.

På pressträffen meddelade även socialminister Jakob Forssmed (KD) att regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utarbeta förslag till system för att kunna göra slumpvisa tester på resenärer på flygplatser, för att upptäcka nya virusvarianter. Detaljer om uppdraget bad han att få återkomma med senare.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell pekade på behovet av en sådan riktad övervakning och att Sverige på så sätt bidrar till den globala övervakningen av virusvarianter.

– Vi tycker att det är angeläget att det finns beredskap för en slumpvis testning av resenärer vid flygplatser och andra inreseplatser om behov för det skulle uppstå, sade hon vid pressträffen.