För första gången någonsin har behöriga AT-läkare nekats att skriva eAT-provet. AT-nämnden som arrangerar provtillfällena klarar inte det höga söktrycket utifrån den budget man har, rapporterade Läkartidningen om för ett par dagar sedan. Om dagens söktryck fortsätter innebär det att 400 läkare varje år riskerar att bli utan plats på sittningarna, förklarade Jayne Alfredsson på kansliet för eAT-prov, Karolinska institutet.

Mats Persson (L), utbildningsminister, väljer att kommentera budgetfrågan skriftligt i Läkartidningen:

– Så ska det inte vara. Sverige har ett stort behov av utbildad personal i vården. Läkarutbildningen har prioriterats ned under många år, men nu ändrar vi kurs genom att skjuta till mer pengar. Regeringen höjer anslaget till provet med 85 000 kronor jämfört med förra året. Med det sagt utesluter jag inte att vi kan behöva göra mer längre fram. Vi följer utvecklingen i frågan.

Jayne Alfredsson är inte nöjd med beskedet från regeringen. En plats på eAT-provet kostar drygt 1 000 kronor för en läkare, nu när lokalhyra och andra kostnader i samband med provet har ökat. Då är inte rättning och lönekostnader inräknade. Kansliet har haft underskott sedan 2021. Beräknat underskott för nästa år är 716 000 kronor, beräknat på att AT-nämnden examinerar 1 800 AT-läkare.

– Allt har gått upp i pris. 85 000 kronor räcker inte på långa vägar, det är faktiskt ingenting i sammanhanget. Vi skulle behöva mångdubbla summan för att säkert täcka kostnaderna för kommande prov. Vi måste också säkerställa att AT-läkare kan genomföra med förbättrad säkerhet.

eAT-provet genomförs fyra gånger om året, under fem timmar, samtidigt på 19 olika orter runt om i landet.

– Detta har lett till mindre resande och en högre kvalitet, men också till högre kostnader. Det har blivit fler anmälda och skrivande AT-läkare, ökad lokalhyra och fler administrativa kostnader, säger Jayne Alfredsson.

Läs mer:
Läkare nekas skriva eAT-prov – tolv står utan plats till nästa provomgång