En parlamentarisk utredning, med representanter från samtliga politiska partier, ska kartlägga den egenägda vårdens kapacitet, kvalitet och kostnadsutveckling, och utreda hur en alternativ styrning skulle kunna se ut. Målet är att använda resurserna bättre och stärka omvårdnadsperspektivet.

– Efter pandemin står det klart att Region Stockholm behöver få till ett ökat samarbete mellan vårdens olika delar. Den här utredningen blir en viktig del i att åstadkomma det. I arbetet ska särskild hänsyn tas till erfarenheterna under pandemin och det arbete som redan har inletts med att öka produktionssamordningen, säger Emma Lennartsson, regiondirektör i Region Stockholm i ett uttalande på regionens webb.

Utredningen ska vidare undersöka vilken effekt det skulle få om akutsjukhusen inte längre drivs som bolag utan i stället av en nämnd. Även en geografisk nivåstrukturering ska presenteras, som handlar om att varje åtgärd inom sjukvården ska utföras på mest lämpliga nivå och plats. En första delrapport ska vara klar redan i maj och slutrapporten i september 2023.