I måndags fattade Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör i Värmland, beslutet att låta regionen återgå till normalläge.

»Beslutet grundar sig på lägesbilder från de lokala särskilda sjukvårdsledningarna som alla rapporterar ett något förbättrat läge. Situationen är fortsatt ansträngd men hanterbar«, skriver Region Värmland i ett pressmeddelande.

Region Värmland har befunnit sig i högre beredskapslägen sedan mitten av december, som Läkartidningen tidigare rapporterat om. Den har också vidtagit en rad drastiska åtgärder för att komma tillrätta med den hårda belastningen på vården och problem med bemanningen.

Läs mer:
Region Värmland går ner i stabsläge
Drastiska åtgärder i Värmland – sista regionen i förstärkningsläge
Värmland testar rekryteringsbonus – »Haft det ansträngt konstant« 
Region Värmland ber om hjälp: »En av de jobbigaste dagarna någonsin«