Rekommendationen tas bort från och med den 15 februari 2023, meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. En anledning är att testning av hälso- och sjukvårdspersonal i nuläget anses ha begränsad effekt för att minska smittspridningen i sjukvårdsmiljöer. En annan att testningen av alla med symtom på covid-19 är resurskrävande.

– Under den senaste perioden med hög smittspridning av covid-19 har vi sett att testningen av personal har haft marginell effekt för att begränsa spridningen i de här miljöerna. Det cirkulerar även andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det extra viktigt att vård- och omsorgspersonal tänker på att stanna hemma vid sjukdom, säger Sara Byfors, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Däremot rekommenderas fortsatt testning av patienter och omsorgstagare med symtom som kan vara covid-19. Testning kan också vara aktuellt vid smittspårning, enligt myndigheten.