Den ökade administrationen är ett rött skynke för många anställda inom vården, med en oändlig mängd knapptryckningar och olika dokument som ska fyllas i. Men det hoppas den rödgröna minoriteten tillsammans med högerpartierna i Sahlgrenskas styrelse kunna ändra på. Under fredagen lägger de fram ett yrkande om att minska den icke patientnära administrationen på sjukhuset. Det föreslås också bli obligatoriskt för högre chefer att pröva om det verkligen är motiverat att göra nya anställningar av icke vårdnära administrativa tjänster, skriver Cecilia Dalman Eek (S), ordförande i sjukhusstyrelsen på sin blogg.

Även Moderaterna skriver om förslaget i ett pressmeddelande. Då pandemin har skapat ett uppdämt vårdbehov behöver Sahlgrenska universitetssjukhuset fokusera på rätt saker, enligt partiet.

– Vi ser ett behov av att minska administrationen, lägga särskilt fokus på kärnverksamheten och värna personalen närmast patienterna. Detta är ett första steg i det arbetet, säger Johan Fält (M), vice ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhuset, i ett uttalande.

Över partigränserna betonar man också att förslaget i sig inte ska leda till någon administration.

»Vi kräver därför inga handlingsplaner, inga utredningar eller översyner – vi ger direktören i uppdrag att identifiera och avsluta de icke-vårdnära administrativa rutiner och de projekt som inte behövs eller som inte bidrar till att nå sjukhusets mål«, skriver Cecilia Dalman Eek.

Förslaget välkomnas av Hanna Kataoka, ordförande för Sahlgrenska universitetssjukhusets läkarförening och ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse.

»Minskad administration som inte har med patienter att göra är en brännhet och viktig fråga där jag tror och hoppas att det finns en bred politisk enighet«, skriver Hanna Kataoka på Twitter.

Förslaget klubbades igenom under eftermiddagen. Alla partier i styrelsen ställde sig bakom det.