Vårda vården är ett upprop med 13 fackliga förbund och föreningar som kräver fler vårdplatser och en hållbar arbetsmiljö. I mitten av december lämnade de över nära 50 000 namnunderskrifter till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Och i onsdags hade statsrådet bjudit in initiativtagarna och Marie Morell (M), ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation, till ett möte. Bakgrunden är både de rapporter om dålig arbetsmiljö och brist på vårdplatser som kommit från professionerna, och Arbetsmiljöverkets tillsyn och Inspektionen för vård och omsorgs myndighetsrapport om akutsjukhusen i landet.

– Det blev ett bra möte, ett möte där vi i stort delar problembeskrivningen, säger Sofia Rydgren Stale.

– Det var konkret, lösningsfokuserat och konstruktivt där vi som fackförbund och professionsorganisationer förde fram vad vi ser som nödvändigt att man gör nu. Utifrån Läkarförbundets perspektiv fokuserar vi på kompetensförsörjning, arbetsmiljö, och styrning.

På ett sätt var det inget nytt på mötet. Men Sofia Rydgren Stale påpekar att det är ovanligt med sammanhang där alla förbund, SKR och statsråd är närvarande.

– Det känns som att detta var ett uppstartsmöte. Sedan kommer vi att förhoppningsvis följa upp det framöver; man vill ha en fortsatt dialog.

– Jag lyfte att vi har ett arbetsmiljöregelverk som är bra. Det stora problemet är att man inte alltid tillämpar det fullt ut. Hade man följt det, hade inte arbetsmiljön varit så dålig som i dag.

Sofia Rydgren Stale syftar på de så kallade OSA-föreskrifterna, organisatorisk och social arbetsmiljö, som är en del av Arbetsmiljöverkets författningssamling. Enligt dem ska arbetsgivaren tillsammans med skyddsombud och fackliga företrädare diskutera arbetsmiljöproblem och vad som kan göras för att få en bra arbetsmiljö.

– Det kan man tycka borde ha gjorts redan eftersom det finns lagstiftning på plats och vi påtalat det under lång tid. Men det var viktigt att återupprepa, för regeringen borde kunna ställa tydligare krav på verksamheten och följa upp att regelverket efterlevs.

Hur ser du på framtiden?

– Jag tycker detta är ett steg i rätt riktning: att vi har samlats. Det är värdefullt att både befästa att vi ser samma problem, och att bli lite mer konkreta i vad vi vill se framöver. Det är viktigt att vi följer upp det och ser att något händer.

Läs även:
50 000 underskrifter till ministern