Undersköterskevikariat är den första riktiga ingången till svensk sjukvård för många blivande svenska läkare.

– Det är oerhört viktigt. Fram till de sista åren på läkarprogrammet är det egentligen vår bästa möjlighet att komma in i vården och få erfarenhet, säger Martin Macek som är ordförande i Sveriges läkarförbund student, SLF student, och som själv har arbetat två år som undersköterska på akutmottagningen i Lund.

Martin Macek, ordförande Sveriges läkarförbund student. Foto: Privat

Som Läkartidningen tidigare har berättat kommer med stor sannolikhet möjligheten försvinna när undersköterskeyrket regleras. Läkarförbundet har argumenterat för att ett antal terminer på läkarprogrammet bör likställas vid kraven på att inneha yrkestiteln undersköterska. Men Socialstyrelsen håller inte med. Nyligen kom myndigheten med ett uppdaterat förslag på föreskrifter, som innebär att de blivande svenska läkarna inte får jobba som undersköterskor.

Martin Macek beskriver det som ett stort misstag.

– Jag tror inte riktigt Socialstyrelsen inser hur många läkarstudenter det är som vikarierar som undersköterskor i dag. En stor majoritet har gjort det någon gång under de första delarna av läkarutbildningen, säger han och fortsätter:

– Det gör stor skillnad att vi kan hjälpa till och avlasta våra kollegor på somrarna ute i hälso- och sjukvården. Alla regioner har även rapporterat om en specialistläkarbrist. Det här gör det ännu svårare för läkarstuderande att komma in i svensk sjukvård.

Socialstyrelsen tycker inte läkarutbildningen innehåller tillräcklig omvårdnadskompetens och påpekar att den inte ger lika bred bas som vård- och omsorgsprogrammet. Men SLF student tycker inte att argumenten håller.

– Jag vet inte riktigt vad de utgår ifrån om jag ska vara helt ärlig. I Lund har vi till exempel praktik på vårdboende, vi följer med sjuksköterskor och har seminarier som handlar om omsorg, säger Martin Macek.

Nu kommer SLF student med ett kompromissförslag: Låt utlandsutbildade läkare och läkarstudenter jobba som undersköterskor men bara på sjukhus och vårdcentraler.

– Vi vill helst kunna jobba som undersköterskor inom alla verksamheter. Men eftersom man är orolig för att vi inte får tillräcklig utbildning i exempelvis social vård och omsorg, har vi föreslagit att man gör en sådan begränsning, säger Martin Macek.

Socialstyrelsen har dock sagt att det kommer finnas möjlighet för läkarstudenter att jobba på ett liknande vis även framöver. Något Läkarförbundet anser går helt emot själva syftet med att reglera undersköterskeyrket. Martin Macek håller med.

– Hittar man på nya lösningar, titlar och nya anställningar men ändå gör undersköterskeuppgifter är det ingen idé att skydda titeln undersköterska, säger han och jämför med underläkartjänster där underläkaren ska utföra en sjuksköterskas arbetsuppgifter.

Ni har framfört kritiken tidigare, Socialstyrelsen har redan lagt fram ett uppdaterat förslag på föreskrifter och aviserat att de ska vara beslutade i vår. Vad har du för förhoppningar om de ska tänka om så här sent?

– Jag har alltid förhoppningar på att allt kan gå. Vi får fortsätta ligga på, säger Martin Macek.

Läs också:
Läkarstudenter kan stoppas från att jobba som undersköterskor
Läkarförbundet: Låt läkarstudenter få arbeta som undersköterskor