Efter en genomgång av kunskapsläget om mammografi är Socialstyrelsens bedömning att det i dagsläget inte finns stöd för att ändra något i det nuvarande nationella screeningprogrammet för bröstcancer. Det innebär att dagens program, med erbjudande om kostnadsfri mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år, ligger kvar.

Det har enligt Socialstyrelsen framförts behov från flera håll om en mer anpassad screening för kvinnor med så kallade »täta bröst«, då cancer hos dessa ska vara svårare att upptäcka med vanlig mammografi. Myndigheten konstaterar dock att det i dag saknas underlag som motiverar en storskalig anpassad screening för den gruppen.

Även när det gäller en eventuell utökning av screeningprogrammet till kvinnor över 74 år, något som också diskuterats, saknas vetenskapligt stöd, bedömer Socialstyrelsen.

– Däremot kan screening ge ökad oro, leda till överdiagnostik och därmed överbehandling, med försämrad livskvalitet som följd, säger Malin Berggrund, projektledare för Socialstyrelsens översyn, i ett pressmeddelande.

Resultaten från kunskapsgenomgången presenteras i en ny rapport.