Skanningen ska samla 50 miljoner datapunkter om patienten på 15 minuter. Patienten kan sedan få en sammanfattning i en app där de också kan följa sin hälsotrend. Foto: Neko Health

En helkroppsskanning samlar data om patientens hud, hjärta, kärl, respiration, inflammationer med mera. Tekniken ska innehålla självlärande artificiell intelligens och resultatet av skanningen tolkas av en läkare. I ett pressmeddelande beskriver företaget sin vision att »hjälpa människor att hålla sig friska genom förebyggande åtgärder och tidig upptäckt av sjukdomar«. Genom AI:n ska systemets »diagnostiska förmåga förbättras över tid«.

I dagsläget erbjuds tjänsten i Stockholm, och kostar 1 500 kronor. 70 sensorer ska registrera många miljoner datapunkter. Bland annat ska skanningen kunna upptäcka hudförändringar som är 0,2 millimeter, mäta EKG, blåsljud, artärstelhet med mera. Bolaget säger sig genomföra fyra kliniska studier i syfte att förbättra produkten.

»Att tidigt upptäcka och förebygga allvarlig sjukdom skulle innebära att vi kan undvika både det mänskliga lidande och de höga samhällskostnader som svår sjukdom innebär«, säger Hjalmar Nilsonne, VD och medgrundare jämte Daniel Ek, i ett pressmeddelande.

Den nya tjänsten möts av somliga läkare med viss skepsis. Ylva Sandström, tidigare ordförande i DLF Stockholm och numer medicinsk rådgivare på Lif, skriver att techbolagen har en enorm självkänsla, »men tror det skulle gå bättre om de visste något om hur kroppen fungerar«. Hon vänder sig bland annat emot Daniel Eks jämförelse mellan digitala undersökningar av bilar och kroppsundersökningar i en intervju i Svenska Dagbladet, eftersom bilar är »skapade av ingenjörer och alla funktioner är kända«.