Arbetsgivaren, en vårdcentral i Mellansverige, pekar på flera problem med läkaren i sin anmälan till Ivo. ST-läkaren uppfyller inte målbeskrivningen, har inte fått sin allmänmedicintjänstgöring godkänd av sin handledare och uppges sakna insikt om sina kompetensbrister. Läkaren i fråga uppges även ha samarbetssvårigheter, bristande vilja att ta till sig handledning och dåligt omdöme.

Hen har haft regelbunden handledning och bristerna har påtalats i ett tidigt skede, enligt arbetsgivaren som också uppger att såväl handledaren, verksamhetschefen och regionchefen har haft flera enskilda samtal med läkaren. Regionen har även haft möten med den lokala läkarföreningen och läkaren har erbjudits en handlings- och åtgärdsplan, men inte varit intresserad.

Vid en journalgranskning upptäcktes 26 avvikelser på ett drygt år, enligt anmälan. Det handlar både om brister när det gäller dokumentation och undersökning/bedömning.