När Vänsterpartiet gick med på att stödja ett regionstyre bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet i Region Stockholm, var det under förutsättning att en 44 punkter lång lista med krav skulle genomföras under mandatperioden. En av de punkterna handlade om den så kallade inomlänsersättningen, närmare bestämt att den skulle skrotas.

Ersättningen ligger på 300 kronor per besök och har getts till vårdcentraler i regionen som tar emot patienter som är listade hos en annan vårdgivare i Region Stockholm. Det gör också att stockholmares besök till exempelvis Krys och Doktor.se:s digitala mottagningar – vårdgivare som även har fysiska vårdcentraler i regionen – kan vara grund för inomlänsersättning, eftersom digitala besök ersättningsmässigt likställs med fysiska.

Jonas Lindberg (V), oppositionsråd, Region Stockholm.

Socialdemokraterna har liksom Vänsterpartiet varit emot ersättningen under den tid partiet varit i opposition. Centerpartiet har tidigare varit mer försiktigt och sagt att modellen skulle ses över.

Nu har Vänsterpartiet fått sin vilja igenom. Den 22 februari kommer beslutet att klubbas igenom i regionens primärvårdsnämnd, uppger partiet i ett pressmeddelande, vilket också bekräftas av Centerpartiet i Svenska Dagbladet. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj i år.

Jonas Lindberg, oppositionsregionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm, är glad för beskedet och säger att hans parti jobbat för det i många år. Han påtalar att regionen varje år betalar hundratals miljoner kronor till nätläkarbolagen, och att det här kan stävja en del av kostnaden.

– Videobesök är en viktig del av vårdutbudet. Men eftersom utvärderingar har visat att nätläkarna kostar regionen stora summor och oftast nyttjas av rikare personer med lättare åkommor är det viktigt att styra resurserna rätt, dit de bäst behövs som mest, säger han i pressmeddelandet.

Frågan är om stockholmarna kommer börja söka sig till andra digitala vårdgivare än de som också är etablerade fysiskt i Stockholm, till exempel Doktor 24 eller Min Doktor. I så fall kan regionen behöva betala mer, då ersättningen för utomlänsvård är högre än inomlänsersättningen.

– Det här är en balansgång, säger primärvårdsregionrådet Christine Lorne (C) till SvD och fortsätter:

– Men samtidigt vill vi verkligen styra mot att patienter ska ha en fast läkare på sin vårdcentral, och att man ska höra av sig direkt till sin vårdcentral när man behöver hjälp från vården. Då behöver vi ändra ersättningen för att gynna den kontinuitet som vi vill se.

Kry är en av de »digifysiska« vårdgivare som både erbjuder nätläkarvård och som har fysiska vårdcentraler i Stockholm. Enligt företagets operativa chef Kalle Conneryd-Lundgren, påverkas inte Kry ekonomiskt i så stor utsträckning. Men han säger till SvD att förändringen får en »enormt stor påverkan för patienterna«.

– Särskilt patienter som bor långt ifrån en vårdcentral eller är listade på en vårdcentral som är överbelastad.

Även Doktor.se, som också har fysiska vårdcentraler i Stockholm, bedömer att förändringen i regionen inte påverkar företagets verksamhet i stor omfattning. Martin Lindman, VD på Doktor.se, säger till SvD att den fysiska närvaron med snart tio vårdcentraler i regionen är företagets viktigaste ben.

Vänsterpartiet uppger att även ersättningsnivån för videobesök ska ses över. I dag ersätts ett videobesök med lika mycket som ett fysiskt. Partiet vill dock enligt de politiska partiernas överenskommelse sänka ersättningen för videobesök till 80 procent av ett fysiskt, då mindre arbete utförs för ett digitalt än för ett fysiskt.

Läs även:
Stockholms nya styre ska utreda ersättningen till nätläkarbolagen
Konkurrensverket: Upphandla nätläkartjänsterna i konkurrens
Nätläkare välkomnar förslag på ny modell för ersättning
Fler direktavtal kan bli effekten om regioner slutar betala nätläkare