Sverige är nu ordförande i Europeiska unionens råd, också kallat ministerrådet. En av de första tillställningarna i Sveriges värdskap är EU:s konferens om cancer, som bygger på EU:s relativt nya cancerplan från 2021.

– Det här är den första cancerplanen för Europa. Det är en ambitiös, omfattande och välfinansierad plan. Den försöker åstadkomma förändringar, inte bara i EU, utan även globalt, berättar Stella Kyriakides under en mindre pressträff på Regeringskansliet på tisdagen.

Hon är ursprungligen psykolog från Cypern och sedan 2019 EU-kommissionär för hälsa- och livsmedelssäkerhet. Hon har också blivit en av EU:s främsta förgrundsfigurer när det gäller unionens arbete med cancervård. »Alla pratar om henne med stor respekt«, som sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) beskriver henne vid pressträffens introduktion.

EU:s cancerplan innehåller bland annat EU:s strategi för förebyggande åtgärder, behandling och vård. Stella Kyriakides beskriver EU:s arbete som holistiskt. Hela sjukdomsförloppet ska hanteras från förebyggande, till att höja livskvaliteten för patienter och överlevare. Politiskt sett stöds planen av åtgärder på en mängd områden förutom vård och forskning, till exempel utbildning, socialpolitik och jämställdhet.

Sveriges sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) och cypriotiske EU-kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides. Foto: Jesper Cederberg

Cancerplanen har flera så kallade flaggskeppsinitiativ och många stödåtgärder, men kan delas in i fyra centrala områden: förebyggande åtgärder, tidig upptäckt, diagnos och behandling, samt förbättrad livskvalitet. Bland de förebyggande åtgärderna ska exempelvis andelen EU-medborgare som nyttjar tobak minska till under fem procent till 2040. Och medlemsländerna ska få stöd för att klara av att ge 90 procent av befolkningen screening inom bröstcancer, livmoderhalscancer och tjock- och ändtarmscancer.

Stella Kyriakides berättar att planen har varit ett prioriterat arbete för Europeiska kommissionen, dess ordförande, tillika läkaren, Ursula von der Leyen, och för henne själv. Stella Kyriakides menar också att den politiska uppslutningen bakom att införa planen är av ett sällan skådat slag.

Bland de saker som genomförts så här långt finns ett initiativ till nätverk för cancercentrum i EU och nya rekommendationer för screening som Europeiska rådet antog i december.

– Förra gången det kom rekommendationer för screening var för 20 år sedan, säger Stella Kyriakides.

EU har också skapat ett register över ojämlikheter i europeisk cancervård. På onsdagen, när konferensen hölls, presenterades »country cancer profiles«, som beskriver olika länders styrkor och utmaningar. Och just att skapa medvetande om ojämlikheter är viktigt för EU:s strategi.

– Den fundamentala principen i Europas cancerplan baseras på tron att varje europeisk medborgare ska ha tillgång till optimal förebyggande vård, diagnos, behandling och support, oavsett var de lever i EU, berättar Stella Kyriakides.

– För att nå dit måste man veta var skillnaderna finns, var gapen finns. Inte för att skuldbelägga någon medlemsstat, men för att se vart vi kan rikta våra investeringar och hjälp, så att vi förbättrar hur vi hanterar cancer.

Själva cancerkonferensen på onsdagen samlar experter, politiker, huvudmän och patienter. Programpunkterna beskriver exempelvis hur olika länder arbetat med prevention, erfarenheter av arbetet med tidig upptäckt av cancer, och hur både vård och forskning kan gynnas av hälsodata.

Acko Ankarberg Johansson tror att det svenska ordförandeskapet kan märkas på flera sätt under konferensen.

– Det känns bra att cancerkonferensen är det första lite mer publika som vi gör under ordförandeskapet, dels därför att vi har en egen nationell cancerstrategi med bred politisk uppslutning, dels för att vi ser behovet av att jobba med vissa saker gemensamt i EU där det finns extra mervärde av att göra saker gemensamt, säger hon till Läkartidningen efter pressträffen.

Vad hoppas du att EU ska uppnå de kommande tio åren när det gäller cancer?

– Kanske att alla medlemsländer blir bärare av principen att vi måste ha en jämlik cancervård, att det inte bara är något för dem som har pengar eller goda kontakter, utan att varje land på sitt sätt kan bygga upp en jämlik cancervård.

På samma fråga svarar Stella Kyriakides:

– Lika tillgång för alla. Att säkerställa att varje medborgare, var de än lever i EU, har lika tillgång till prevention, diagnos, screening, behandling och support. Det är avgörande.

Läs mer om EU:s cancerplan på Europeiska kommissionens webbplats, där också EU:s nya register över ojämlikhet i vård finns.